Inwerkdocumenten

De 65 netwerken Palliatieve Zorg in Nederland zetten zich in voor interdisciplinaire samenwerking in de eigen specifieke regio. Deze pagina informeert je over enkele praktische zaken om te starten als nieuwe netwerkcoördinator en welke rol PZNL daarbij voor jou kan hebben.

Starten als nieuwe netwerkcoördinator

Start je als nieuwe netwerkcoördinator, dan komt er veel op je af. Deze pagina geeft je handvatten om op te starten. Ook je voorganger of collega netwerkcoördinatoren kunnen je daarbij helpen. Heb je vragen, neem dan contact op met je regioadviseur.

Samenwerking met PZNL

Netwerken Palliatieve Zorg staan niet op zichzelf, maar maken onderdeel uit van een ondersteuningslandschap voor de palliatieve zorg en werken daarin samen met andere partijen in dat veld. Dat zijn partijen in je regio, maar ook landelijke partijen als PZNL. Hieronder staan zaken waarin PZNL en de netwerken met elkaar samenwerken.

 • Nederland is ingedeeld in zeven Consortiumregio’s, met elk een regioadviseur. Als je aan hem of haar doorgeeft wanneer je start en je contactgegevens, dan word je toegevoegd aan belangrijke mailinglijsten etc. Je krijgt daarna van het secretariaat een mail met praktische informatie in de samenwerking met PZNL en data van relevante bijeenkomsten.
 • Je kunt je regioadviseur benaderen voor vragen, kennis van landelijke ontwikkelingen en specialisten op dat gebied, sparren, meedenken en advies. Ook kan je regioadviseur jou helpen aan verbinding in de regio en een toelichting geven op het werkveld waar je in gaat werken. Ten slotte kun je signalen uit de regio doorgeven aan het landelijke en vice versa.
 • PZNL organiseert in samenwerking met de netwerkcoördinatoren 2 à 3 keer per jaar een Netwerkcoördinatorendag. Tijdens deze bijeenkomsten worden inhoudelijke thema's uitgediept, is er ruimte voor samenwerkingsvraagstukken en kennisuitwisseling.

Ondersteuning

PZNL biedt Netwerken Palliatieve Zorg ondersteuning in hun werk met enkele faciliteiten. Als je hier vragen over hebt, kun je die stellen aan helpdesk@pznl.nl

 • Een website
  • Inlogcodes krijg je via de helpdesk@pznl.nl. In het CMS (Kentiko) staat een handleiding voor het beheer ervan.
  • Jaarlijks betaalt het netwerk een bijdrage van € 300 per netwerk aan PZNL.
 • Op de website staat de Zorgzoeker.
  • Dit is een aparte applicatie waarin het zorgaanbod wordt getoond. Een deel daarvan beheer je als netwerkcoördinator zelf. IKNL vult vanuit hun contacten met landelijke beroepsverenigingen een groot deel van het zorgaanbod. De hospices die bijhouden hoeveel vrije bedden ze hebben, beheren dit zelf.
  • Inlogcodes krijg je via het systeem (Digivers). Vanuit de helpdesk@pznl.nl krijg je een mail met waar je kunt inloggen en een handleiding.
  • Deze applicatie kost niets extra.
 • De app Palliarts.
  • Deze app toont deels landelijke informatie, zoals richtlijnen en een formularium. Zelf kun je hier regionale afspraken of documenten in beheren.
  • Inlogcodes en een korte instructie krijg je via je voorganger; deze kunnen namelijk niet opnieuw worden aangemaakt.
  • Deze app kost niets extra.

Kennis

Voor je werk is op de hoogte zijn van de juiste informatie belangrijk. Daarom biedt PZNL enkele hulpmiddelen daarin.

 • Jaarlijks organiseert de Erasmus Academie de Leergang Regie in regionale Zorgnetwerken. PZNL heeft deze destijds samen met de Academie ontwikkeld voor de specifieke taak van netwerkcoördinator van bijv. Netwerken Palliatieve Zorg en Dementie netwerken. De kosten hiervoor zijn voor het eigen netwerk.
 • Adviesdocumenten over het functioneren van een Netwerk.
 • Basecamp. Via dit online platform kunnen netwerkcoördinatoren in een besloten setting met elkaar en met de regioadviseurs communiceren over allerlei onderwerpen in de palliatieve zorg. Je kunt er kennis delen, elkaar vragen stellen en documenten plaatsen. Inlogcodes krijg je van het secretariaat van PZNL.

Wijzigingen doorgeven

Als je wijzigingen hebt in je netwerk, wil je deze dan doorgeven aan je regioadviseur en/of aan de bestuur ondersteuner van de Vereniging Netwerken Palliatieve zorg (m.vrijhoef@vnpz.nl). Het kan dan gaan om een nieuwe netwerkcoördinator, bijv.

Als je regiogrenzen van je netwerk wijzigingen, wil je dit dan afstemmen met het aangrenzende netwerk en de nieuwe indeling in de postcodes doorgeven aan je regioadviseur, Meta en aan het ministerie van VWS.

 

Contact
Vragen of tips?
Neem contact met ons op via onderstaande knop