Consultatieteams

Soms doen zich bij palliatieve patiënten situaties voor waarover je graag wilt overleggen met een deskundige. Denk bijvoorbeeld aan moeilijk te behandelen pijn, verwardheid, dyspnoe, palliatieve sedatie of stoppen van eten en drinken. Huisartsen, (wijk)verpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde en andere zorgverleners kunnen dan bellen voor advies naar een consultatieteam. Je krijgt dan een advies een speciaal geschoolde consulent palliatieve zorg.

Zorgverleners die een vraag hebben of advies willen kunnen terecht bij één van de vier teams in onze regio.

Palliatief advies team | Máxima Medisch Centrum Veldhoven/Eindhoven
Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur
T: 040 - 888 93 26

Voor vragen in avond, nacht, weekend en feestdagen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag kun je bellen met het landelijk consultatieteam: 088 - 605 14 44.

Team Ondersteunende en Palliatieve Zorg | Catharina Ziekenhuis Eindhoven
Maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 17.00 uur
T: 040 - 239 91 11 (vraag om doorverbinden met TOPZ op nummer 115 770)

Voor vragen in avond, nacht, weekend en feestdagen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag kunt u bellen met het landelijk consultatieteam: 088 - 605 14 44.

Regionaal Adviesteam Palliatieve zorg Peelland (RAPP)
24/7 beschikbaar voor professionals
T: 0492 - 595 555 (vraag om doorverbinden met RAPP)

Team symptoombestrijding en palliatieve zorg | Anna Ziekenhuis Geldrop
Maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur
T: 040 - 286 40 40 

Voor vragen in avond, nacht, weekend en feestdagen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag kunt u bellen met het landelijk consultatieteam: 088 - 605 14 44.

Contact