Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Deze zorg wordt ook wel terminale zorg of stervensbegeleiding genoemd, maar is veel breder. Genezen is niet meer mogelijk. De zorg of behandeling richt zich op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven tijdens ziekte en sterven. De zorg kan thuis, in een bijna-thuis-huis, hospice, verzorgingshuis, verpleeghuis of ziekenhuis worden gegeven.

Palliatieve zorg:

 • is gericht op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven,
 • is gericht op het verlichten van lijden (lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel),
 • is gericht op ondersteuning bij de afronding van het bestaan.

Er is aandacht voor:

 • lichamelijke klachten zoals pijn of benauwdheid,
 • gevoelens van angst, verdriet en verwerking van de ziekte,
 • vragen rondom leven en dood,
 • zorg voor de naasten,
 • praktische zaken.

Uw wensen en de wensen van uw naasten staan voor ons centraal. Wij proberen u en uw naasten vanaf de ziekteperiode tot aan het sterven en na het overlijden zo goed mogelijk te (onder)steunen.

Wat is palliatief terminale zorg?

Palliatief terminale zorg is zorg voor mensen in de stervensfase en hun naasten. Deze zorg is gericht op de kwaliteit van sterven. Hierbij wordt ingezet op het verlichten van lijden en er is aandacht voor zorg direct na het overlijden.

Wat is palliatieve sedatie?

Palliatieve sedatie is het opzettelijk verlagen van het bewustzijn in laatste levensfase​, met als doel om het lijden te verlichten. Hiervoor is een indicatie nodig van uw zorgverlener.

Wat is euthanasie?

Euthanasie is hulp bij zelfdoding. Een arts kan in een bijzonder geval een patiënt helpen met sterven.

Voor wie is palliatieve zorg bedoeld?

Palliatieve zorg is bedoeld voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Palliatieve zorg kan, afhankelijk van de situatie, weken, maanden of zelfs jaren duren. Wanneer de levensverwachting minder dan drie maanden is, kunt u een indicatie/verwijzing krijgen voor palliatief terminale zorg.

Welke zorgverleners zijn betrokken bij palliatieve zorg?

Veel mensen willen graag thuis in hun eigen vertrouwde omgeving sterven. Wanneer de behoefte aan zorg en ondersteuning toeneemt, kunt u een beroep doen op verschillende zorgverleners, zoals bijvoorbeeld:

 • Huisarts en andere artsen
 • (Wijk)verpleegkundige/thuiszorg
 • Fysiotherapeut
 • Diëtist
 • Psycholoog
 • Vrijwilligers (mantelzorgers of Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg - VPTZ)
 • Geestelijk verzorger
 • Maatschappelijk werker
 • Steunpunt mantelzorg

Onder het kopje Zorg in de regio vindt u actuele informatie over de zorgmogelijkheden op de Zuid-Hollandse Eilanden.

Vergoeding

Palliatieve zorg kan georganiseerd en geleverd worden (bron):

 1. Via de wijkverpleging uit de Zorgverzekeringswet (Zvw)
 2. Vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)

In bepaalde situaties kan zorg vanuit de Wlz geleverd worden met behulp van een persoonsgebonden budget (pgb), modulair pakket thuis (mpt) of volledig pakket thuis (vpt) of via zorg in natura.

Neer informatie over vergoedingen kunt u hier vinden.

Meer informatie

Meer informatie over onder andere palliatieve zorg, omgaan met niet meer beter worden, klachten die u kunt ervaren en informatie voor nabestaanden vindt u op: www.overpalliatievezorg.nl.

Vindt u niet wat u zoekt? Neem dan gerust contact op met de coördinator van het netwerk.

Contact