Consortium

Verbinden, uitwisselen, versterken

Het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Hollandse Eilanden is samenwerkingspartner van het Consortium Palliatieve Zorg Zuidwest Nederland (ZWN). Dit consortium is een samenwerkingsverband tussen het Expertisecentrum Palliatieve Zorg Erasmus, het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en acht netwerken palliatieve zorg. Samenwerkingspartners zijn de Hogescholen, ROC’s en de Afdeling Huisartsgeneeskunde Erasmus MC.

Daarnaast is er een Patiënten en Naasten Adviesraad, bestaande uit (vertegenwoordigers) van patiënten en naasten. Jaarlijks worden twee consortiumdagen georganiseerd om alle betrokkenen te informeren over de voortgang en om kennis uit te wisselen.

De missie van het consortium is dat elke cliënt in de regio Zuidwest Nederland die dat nodig heeft kwalitatief hoogstaande palliatieve zorg ontvangt. Het consortium voert relevante (onderzoeks)projecten uit en onderhoud actief contacten met netwerkcoördinatoren en samenwerkingspartners.

Voor meer informatie zie de nieuwsbrief

Nieuwsbrief Consortium

Contact