Centrum voor Levensvragen Noordwest Utrecht

Als iemand te maken krijgt met een ingrijpende gebeurtenis, eenzaamheid of somberheid kan dit diepgaande vragen of twijfels oproepen. Als iemand zich afvraagt waarom alles gaat zoals het gaat en daarin vastloopt kan er behoefte zijn aan hulp. De geestelijk verzorger van het Centrum voor Levensvragen gaat met zijn cliënt in gesprek over diens specifieke situatie, over zijn levensvragen en het zoeken naar betekenis en zingeving.

De geestelijk verzorger helpt bij het vinden van houvast en biedt een geoefend luisterend oor. Deze begeleiding kan ook aan naasten van cliënten worden geboden. Iedereen kan passende geestelijke verzorging krijgen vanuit een specifieke levensovertuiging of juist niet.

Wanneer kan geestelijke verzorging behulpzaam zijn?

Professionele geestelijke zorg aan huis is beschikbaar voor alle mensen van 50 jaar en ouder, voor zieke mensen en hun naasten en voor mensen die onlangs een dierbare hebben verloren. Soms is professionele hulp een zinvolle steun bij eenzaamheid, verlies, trauma, conflict, (aanstaand) overlijden of angst om te sterven. Bij verdriet, paniek, machteloosheid, wanhoop, frustratie en verwar- ring. Waarom overkomt mij dit? Waarom zou ik nog doorgaan? Kan en wil ik dit nog wel? Zij kunnen zelf contact opnemen met één van deze zeven centra. Ook artsen en andere hulp- en zorgverleners kunnen cliënten doorverwijzen.
Meer informatie over geestelijkverzorging, kijk op: http://www.geestelijkeverzorging.nl

Aanmelden

Cliënten kunnen zich rechtstreeks aanmelden bij een Centrum voor Levens- vragen in de buurt. Na telefonische aanmelding wordt een beschikbare geestelijk verzorger gezocht die past bij de vraag en die werkt bij het dichtst- bijzijnde Centrum voor Levensvragen. Die neemt zelf contact op voor een eerste afspraak. De gesprekken vinden bij de cliënt thuis plaats of indien gewenst op een andere locatie. De gesprekken zijn kosteloos. Het aantal gesprekken wordt in overleg met de geestelijk verzorger bepaald.

Voor de regio Utrecht Zuid (Nieuwengein, IJsselstein, Houten, Vianen, Lopik en Lopikerwaard)  is er het Centrum voor levensvragen 'Lekstroom'.

Bereikbaarheid: Centrum voor levensvragen Lekstroom: 06-13124494

Weet je niet zeker of je in deze regio woonachtig bent of bel je vanuit een ander deel van Midden-Nederland, bel dan 085 - 0043 063.

Vragen of informatie?
Wij zijn goed bereikbaar. Klik op de knop voor onze contactgegevens.