Stand van zaken project transmurale afspraken

Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 09 februari 2024

Mensen die ongeneeslijk ziek zijn kunnen te maken krijgen met veel verschillende zorgverleners. Het is belangrijk dat die goed met elkaar samenwerken. Hoe gaat dat in onze netwerken? In het voorjaar van 2023 zijn twee verkenningen uitgevoerd. Wat is nu de stand van zaken?

Verkenningen 2023Een-kwestie-van-geluk-voorkant.png
De Netwerken Palliatieve Zorg Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht hebben een verkenning laten doen naar de ervaringen van mensen in de laatste fase van hun leven en hun naasten. In juni verscheen het boekje Een kwestie van geluk, waarin de uitkomsten staan en acht aanbevelingen voor verbetering zijn geformuleerd. Ook is er een inventarisatie gedaan onder zorgverleners in de regio. Wat gebeurt er al en welke wensen leven er nog? Vervolgens was op 13 juni de werkconferentie Van verkennen naar verbeteren waar zo'n 50 deelnemers kennis hebben genomen van de resultaten. Er is in groepjes gewerkt aan voorstellen voor verbetering.
 
Regiovisie en pilots palliatieve netwerkzorg
Inmiddels is er een werkgroep en een klankbordgroep die het project begeleiden. Begin 2024 stellen we met alle zeven netwerkregio’s in Midden-Nederland een gezamenlijke regiovisie palliatieve zorg op: waar willen we met elkaar heen in de komende jaren? Daarna gaan we in onze eigen regio’s (Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht) op basis van de verkenningen en de visie aan de slag met enkele pilots. Andere netwerkregio’s kunnen daar op termijn weer van profiteren. Raedelijn heeft samen met netwerkco√∂rdinator Mirjam Velting de projectleiding.
 
Ken je een verbeterproject op het gebied van transmurale palliatieve zorg waar we een extra boost aan kunnen geven?
 
Contactpersoon: Mirjam Velting
 

 

INTERESSANT