Uitnodiging spiegelbijeenkomst 17 juni

Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 11 mei 2024

Op 17 juni is er een spiegelgesprek met ouders en jongeren die palliatieve zorg ontvangen over het thema 'overgang van 18- naar 18+'. Heb je hier wel eens mee te maken? Kom dan ook!

De medische zorg wordt steeds beter. Daardoor bereiken ook steeds meer jongeren die palliatieve zorg krijgen de volwassen leeftijd. Maar dan? Ze geven aan dat alles dan verandert. De overgang van de zorg voor kinderen naar die voor volwassenen is groot. Zie ook het onderzoeksrapport: En alles komt op losse schroeven te staan. Met deze bijeenkomst willen we inzicht krijgen in de ervaringen en behoeften van ouders en jongeren rond de overgangsfase 18-/18+. We verwachten dat dit handvatten geeft voor verdere ontwikkeling van de zorg in de regio en de samenwerking tussen NIK en NPZ.

Jij kunt hier een bijdrage aan leveren. We nodigen je graag uit!

Wanneer:  17 juni van 13.00-17.00 uur
Waar:  Stay Okay, Rhijnauwenselaan 14, 3981HH Bunnik
 
Het programma bestaat uit twee onderdelen:
  1. Een groepsgesprek waarbij ouders/jongeren in een kring hun ervaringen met de zorg en ondersteuning bespreken en vertellen wat hun wensen of tips zijn. Als netwerk- of stuurgroeplid heb je de rol van toehoorder: je zit achter hen en luistert naar hun ervaringen. Aan het einde van het gesprek krijg je de gelegenheid om verhelderende vragen te stellen. 
  2. Uitwerken van ideeën voor verbetering: na het spiegelgesprek ga je samen met de ouders/jongeren aan de slag met het uitwerken van ideeën voor verbetering van de zorg en ondersteuning in de regio. Dit geeft input voor de verdere ontwikkeling van NIK Utrecht en de samenwerking met de netwerken palliatieve zorg.
Meer info en aanmelden
Laat uiterlijk 30 mei aan Leandra Beeloo via L.beeloo@kinderpalliatief.nl weten of je aanwezig bent bij de bijeenkomst. Je kunt ook een collega uit je organisatie vragen om bij de bijeenkomst aanwezig te zijn.
 
 
Deze bijeenkomst maakt onderdeel uit van een samenwerkingsproject tussen de netwerken palliatieve zorg en het Netwerk Integrale Kinderzorg inclusief Kinder Comfort Teams. Lees hier meer
 
INTERESSANT