Van kind naar volwassene in de palliatieve zorg

Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 10 mei 2024

De medische zorg wordt steeds beter. Daardoor bereiken ook steeds meer jongeren die palliatieve zorg krijgen de volwassen leeftijd. Maar dan? Ze geven aan dat alles dan verandert. De overgang van de zorg voor kinderen naar die voor volwassenen is groot.

Afbeelding met persoon, kleding, buitenshuis, boomAutomatisch gegenereerde beschrijvingIn het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II-Kind en Jongere) is er landelijk intensieve samenwerking tussen PZNL (palliatieve zorg volwassenen) en het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg op het onderdeel 'transitie palliatieve zorg 18-/18+'. Zie ook het onderzoeksrapport: En alles komt op losse schroeven te staan. Op regionaal niveau slaan de Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) en de Netwerken Palliatieve Zorg (NPZ) de handen ineen.

Samenwerking tussen netwerken voor volwassenen en voor kinderen
Het project 'Vormgeven gestructureerde samenwerking tussen de 65 Netwerken Palliatieve Zorg (NPZ) en de 7 Netwerken Integrale Kinderzorg (NIK) inclusief Kinder Comfort Teams (KCT)' ziet er als volgt uit:
  1. Verzamelen, verwerken en delen van relevante kennis en informatie over palliatieve zorg voor adolescenten/jongvolwassen.
  2. Landelijke en regionale versterking en verdieping van de samenwerking tussen netwerken voor kinderen en die voor volwassenen, ter verbetering van de positie van de jongvolwassene.
  3. Verankering van de beroepsgroep artsen VG t.b.v. een vloeiende overgang van 18- naar 18+ en continuïteit van zorg voor de groep jongeren met een verstandelijke beperking.
Activiteiten in onze regio
NIK Utrecht en de Netwerken Palliatieve Zorg Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht hebben voor 2024 de volgende gezamenlijke acties uitgezet:
  • Nieuwsbericht maken om de netwerken over het project te informeren
  • Spiegelbijeenkomst organiseren rondom de overgang van 18- naar 18+ binnen de palliatieve zorg (zie hieronder)
  • Webinar organiseren over uitdagingen en oplossingsrichtingen bij de overgang van 18- naar 18+ binnen de palliatieve zorg
Vraag aan alle professionals en vrijwilligers

We horen graag wat jouw ervaringen zijn! Stuur het antwoord naar Mirjam Velting (NPZ): m.velting@careyn.nl of naar Leandra Beeloo (NIK): L.beeloo@kinderpalliatief.nl. Ook als je meer informatie wilt over de samenwerking of over één van de acties, kun je bij hen terecht.

Spiegelbijeenkomst 17 juni
Op 17 juni organiseren we een spiegelgesprek met ouders en jongeren die palliatieve zorg ontvangen over het thema 'overgang van 18- naar 18+'. Hiermee willen wij inzicht krijgen in de ervaringen en behoeften van ouders en jongeren rond de overgangsfase 18-/18+. Na dit spiegelgesprek gaan we samen met de ouders en jongeren aan de slag met het uitwerken van ideeën voor verbetering van de zorg en ondersteuning in de regio. We verwachten dat dit handvatten geeft voor verdere ontwikkeling van de zorg in de regio en de samenwerking tussen NIK en NPZ.

Jij kunt hier een bijdrage aan leveren. We nodigen je graag uit!

Wanneer:  17 juni van 13.00-17.00 uur
Waar:  Stay Okay, Rhijnauwenselaan 14, 3981HH Bunnik

Laat uiterlijk 30 mei aan Leandra Beeloo via L.beeloo@kinderpalliatief.nl weten of je aanwezig bent bij de bijeenkomst. Je kunt ook een collega uit je organisatie vragen om bij de bijeenkomst aanwezig te zijn.

Uitnodiging spiegelbijeenkomst 17 juni

 
 
NIK-en-NPZ-(2).JPG
INTERESSANT