Stroomschema acute thuiszorg

Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 17 maart 2022

Het stroomschema voor het aanvragen van acute thuiszorg voor covidpatiënten geldt in de regio Utrecht nu ook voor andere patiënten. In het schema vind je wie waarvoor verantwoordelijk is.

Binnen het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) is in maart vorig jaar al een escalatieprocedure vastgelegd voor covidpatiënten. Deze wordt nu ook voor non-covidpatiënten toegepast. Uit een enquête blijkt dat veel huisartsen in de regio Utrecht de procedure niet kennen of problemen ervaren in de uitvoering ervan. Gevolg hiervan was ook dat er weinig knelpunten zijn gemeld bij de bureaus zorgbemiddeling van de zorgverzekeraars.

Werkwijze

  • Als je als huisarts of praktijk voor een patiënt thuiszorg zoekt, neem je contact op met een thuiszorgorganisatie. Meestal zal dit een organisatie zijn die binnen jouw wijk of regio actief is en die de voorkeur van de klant heeft.

  • Indien de thuiszorgorganisatie deze vraag niet kan honoreren, neemt de thuiszorgorganisatie de rol van bemiddelaar op zich, zoals contractueel vastgelegd in de overeenkomst met zorgverzekeraars en belt maximaal drie andere thuiszorgaanbieders.

  • Levert dat geen passende zorg op, dan neemt de thuiszorgorganisatie contact op met zorgbemiddeling van de zorgverzekeraar van de patiënt. De huisarts kan er in overleg met de wijkverpleegkundige ook voor kiezen om zelf maximaal drie thuiszorgorganisaties te bellen en daarna zelf contact op te nemen met zorgbemiddeling.

Zie het uitgebreide stroomschema acute thuiszorgregio Utrecht met bijlagen.

INTERESSANT