Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 20 november 2022

Saskia Teunissen benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau

Pionier palliatieve zorg prof. dr. Saskia Teunissen kreeg de onderscheiding op 8 oktober opgespeld door burgemeester Sjoerd Potters van De Bilt, tijdens een viering van de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg.

Teunissen werkt als bestuursvoorzitter van Palliatieve Zorg Nederland en hoogleraar palliatieve zorg en hospicezorg bij het UMC Utrecht. Ze is één van de pioniers van de palliatieve zorg in Nederland. Al in de jaren 90 van de vorige eeuw had ze een voortrekkersrol bij de oprichting van de eerste palliatieve consultatieteams, onder meer in het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Tegenwoordig hebben alle ziekenhuizen van Nederland een dergelijk team.

Teunissen, ooit begonnen als verpleegkundige, maakte in de jaren daarna naam als onderzoeker. Bij het Erasmus MC droeg ze bij aan het ontstaan van de eerste ziekenhuisafdeling palliatieve zorg. Ook was ze betrokken bij één van de eerste Centra voor Ontwikkeling Palliatieve Zorg. Die zijn inmiddels omgedoopt tot Expertisecentra Palliatieve Zorg: knooppunten van kennis en onderzoek, die aan ieder academisch ziekenhuis zijn verbonden.

Van 2010 tot 2020 was ze directeur van Academisch hospice Demeter in De Bilt. In deze functie heeft zij een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de hospicezorg in Nederland, waarin niet alleen zorg aan patiënten wordt verleend, maar ook aandacht is voor onderzoek en onderwijs. Demeter is begin dit jaar gefuseerd met zorgorganisatie AxionContinu uit Utrecht.

Teunissen wordt gezien als boegbeeld van verpleegkundig leiderschap en is een bruggenbouwer van samenwerkingsverbanden in de palliatieve zorg op landelijk niveau. Zo zat ze jarenlang in het bestuur van beroepsvereniging Palliactief. Sinds 2020 is ze bestuursvoorzitter van Palliatieve Zorg Nederland. Onlangs kreeg Palliatieve Zorg Nederland van het ministerie van VWS de rol van regiehouder in de uitvoering van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg.

 'Weinig mensen kunnen gedurende zoveel jaren de fascinatie voor de inhoud van zorg blijven combineren met een volledige inzet voor het verbeteren van de structuur ervan,' constateerde prof. dr. Geert Blijham, voormalig bestuursvoorzitter van het UMC Utrecht, naar aanleiding van de uitreiking.

Teunissen zelf was enorm getroffen door de onderscheiding, ‘Ik sta op schouders van vele collega’s, dank jullie wel voor heel veel jaren samen in vertrouwen, samen in soms heel ingewikkelde tijden blijven geloven in het belang van een zorgconcept, in het belang van een samenwerkingsuitdaging te blijven

Bron: Palliaweb

INTERESSANT