Pilot proactief gegevens delen - meld je aan!

Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 22 september 2023

Vaak gebeurt proactieve zorgplanning niet bij één zorgverlener of –organisatie. Ook de technische oplossing voor het delen van deze gegevens beperkt zich in de praktijk niet tot één softwaresysteem of zorgproces. Binnen het project ‘Proactief gegevens delen in de palliatieve fase’ gaat eind januari 2024 de tweede pilot van start over het delen van gegevens tussen zorgorganisaties. Zorgorganisaties die hulp kunnen gebruiken bij het digitaliseren van gegevens over palliatieve zorg, of bij het digitaal delen van deze gegevens tussen zorgorganisaties, kunnen zich nu aanmelden voor deelname aan de pilot.

Wat houdt de pilot in?
Zorgprofessionals en zorgorganisaties die werken met een transmuraal zorgpad én bereid zijn tot het AVG-proof delen van deze gegevens met andere zorgverleners en zorgorganisaties kunnen zich inschrijven voor de tweede pilot. Het is belangrijk dat de zorgprofessionals en zorgorganisaties die mee gaan doen aan de pilot aan een aantal voorwaarden voldoen. Daarvoor is een beoordelingscommissie aangesteld. Deze kijkt naar de mate van:
  • samenwerking tussen de zorgprofessionals in het zorgpad, dan wel in de pilotregio
  • verandercapaciteit op het gebied van het zorgproces en ICT
Voorwaarden voor deelname
Binnen het samenwerkingsverband dienen minimaal twee soorten zorgorganisaties betrokken te zijn (bijvoorbeeld huisarts en ziekenhuis) die beiden gegevens kunnen en mogen registreren en aanpassen. Ook is het belangrijk dat er samenwerkingsafspraken tussen de organisaties bestaan (binnen het samenwerkingsverband).

De zorgverleners in het samenwerkingsverband hebben idealiter ervaring met proactieve zorgplanning, maken gebruik van een elektronisch dossier voor hun verslaglegging en zijn beschikbaar voor het deelnemen aan en uitvoeren van activiteiten ten behoeve van de pilot. Daarnaast zijn de deelnemende partijen bereid om actief mee te werken aan kennisverspreiding.

Je kunt je aanmelden via de website van PZNL of eerst even sparren met de netwerkcoordinator. Voor meer informatie, vragen of twijfels kun je ook contact opnemen met Carola Heimensen, zie de webpagina hieronder.

Lees verder op de website van PZNL

INTERESSANT