Onderwijs palliatieve zorg op Palliaweb

Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 16 juni 2021

In zorgopleidingen ligt de focus nog veelal op behandeling van de ziekte en dat zien we terug in de zorgpraktijk. Zo dreigt de mens achter de patiënt vergeten te worden en wordt onvoldoende aandacht besteed aan kwaliteit van leven. Borging van kwaliteit van leven is de kern van palliatieve zorg en verdient daarom meer aandacht in onderwijs en opleidingen.

Dit kan door het onderwijs aan toekomstige zorgverleners te optimaliseren of door een passende bij- en nascholing of opleiding te volgen als praktiserend zorgverlener. Naar welke informatie ben jij op zoek?

Onderwijs en opleiden palliatieve zorg op Palliaweb

Het onderwijsplatform heeft als doel om docenten/opleiders te helpen bij het optimaliseren van hun onderwijs en om (toekomstige) zorgverleners te ondersteunen in hun zoektocht naar onderwijs en bij- of nascholingen over palliatieve zorg. Voor deze laatste groep willen we het compleetste aanbod van scholingen creëren.

Heb je zelf een nascholing?

De honderden scholingen worden nu nog op verschillende plekken aangeboden. Het vinden van de juiste scholing is daarom een uitdaging. Wij willen dit veranderen en stellen je hulp hierbij erg op prijs. Je kunt dit doen door de scholing aan te bieden.

Presenteer je scholing in palliatieve zorg kosteloos in de compleetste catalogus van Nederland

INTERESSANT