Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 07 december 2022

Nationaal Programma Palliatieve Zorg II

Het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II gaat van start! Het programma heeft als doel om de maatschappelijke bewustwording over palliatieve zorg te vergroten en proactieve zorg en ondersteuning voor iedereen beschikbaar te maken. Aan welke projecten wil jij werken?

De juiste palliatieve zorg op de juiste plek, op het juiste moment, met de juiste zorgverleners en met de juiste bekostiging. Dat is de ambitie. Saskia Teunissen, bestuurder van PZNL: ‘Iedereen die niet meer beter kan worden, verdient de beste kwaliteit van leven die we maar kunnen bieden in die laatste fase. Er werken veel partijen samen in het veld van palliatieve zorg en ondersteuning en er gaat veel goed. Maar in de dagelijkse praktijk kunnen we er nog beter voor zorgen dat patiënten en hun naasten zo min mogelijk belemmeringen meer ervaren als ze de zorg voor de laatste fase willen invullen. Dat is een grote droom, maar daar werken we al hard aan en dankzij het NPPZ II kunnen we nu nog meer meters maken.’

PZNL is de regisseur van dit landelijke programma en werkt samen met de Netwerken Palliatieve Zorg. De komende jaren zullen er vanuit de netwerken verschillende projectinitiatieven komen op het gebied van maatschappelijke bewustwording en proactieve zorg en ondersteuning.

Wat voor projecten dat zijn, daar heb jij ook een stem in. Waar wil jij in je regio aan werken? Wij horen het graag! Neem contact op met je netwerkcrdinator. In de eerste helft van 2023 zal bekend worden om welke projecten het gaat.

Wil je meer weten? Lees verder op Palliaweb.

INTERESSANT