Mantelzorgondersteuning in de palliatieve fase

Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 09 december 2021

Het ondersteunen van mantelzorgers van patiënten in de palliatieve fase is belangrijk voor zowel de patiënt als de mantelzorger. Op onderstaande themapagina op Palliaweb is ondersteunende informatie te vinden over mantelzorgondersteuning. Ook worden tools aangereikt om bij de ondersteuning in zetten door de zorgverlener en door mantelzorgers zelf.

INTERESSANT