Jellinek start met Zelfevaluatie palliatieve zorg

Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 22 maart 2024

Twee outreachende teams van Jellinek, expert op het gebied van verslavingszorg, zijn op 15 februari gestart met de pilot van de Zelfevaluatie palliatieve zorg voor zorgorganisaties. Met de Zelfevaluatie krijgen ze een gericht beeld over welke successen er al zijn en welke verbeteringen mogelijk zijn voor de ontwikkeling van de palliatieve zorg in de organisatie. Ook krijgt de organisatie zo inzicht in hoeverre de palliatieve zorg aansluit bij het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.

logo-Jellinek-(1).pngDe outreachende teams van Jellinek Utrecht en Amersfoort hebben samen met het Netwerk Palliatieve Zorg Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht het initiatief genomen om te starten met de Zelfevaluatie en met afgevaardigden van bovenstaande organisaties een werkgroep opgericht. Daar zijn we trots op!

Verbeterplan
Op donderdag 14 maart kwam bovenstaande werkgroep bij elkaar om samen de huidige situatie rondom palliatieve zorg in hun praktijk van GGZ en verslavingszorg te bespreken. Het dossieronderzoek volgt eind maart en vanaf half mei zal de werkgroep de uitkomsten samen analyseren. Jellinek heeft dan voor de start van de zomer een concreet plan van aanpak waarmee ze de palliatieve zorg voor hun cliƫnten kunnen door ontwikkelen.
 
Inzicht in deze doelgroep
De Zelfevaluatie is een uitgave van Stichting Palliatieve Zorg Nederland (Stichting PZNL). We kijken uit naar de resultaten. Met de uitkomsten hoopt PZNL inzicht te krijgen in welke vragen van de Zelfevaluatie generiek zijn voor alle zorgaanbieders en wat er anders is voor deze doelgroep.
 
Meer informatie: Mirjam Velting
INTERESSANT