Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 20 november 2022

HOPEVOL: zeven aanbevelingen voor passende hospicezorg

Voor het eerst is een groot onderzoek naar hospicezorg in Nederland uitgevoerd, onder de naam HOPEVOL. Daar zijn zeven aanbevelingen voor passende hospicezorg uitgekomen.

HOPEVOL staat voor HOspicezorg die Passend is en de Eigen wens van mensen in de palliatieve terminale fase VOLgt. Het doel van HOPEVOL is om de hospicezorg toekomstbestendig te maken. Dit is belangrijk omdat de behoefte aan hospicezorg stijgt door de toename van het aantal patiënten in de palliatieve fase die niet thuis kunnen of willen overlijden.

Er is binnen HOPEVOL onderzoek gedaan naar de huidige stand van zaken in Nederlandse hospices. De behoeften en wensen van mensen in de palliatieve fase en hun naasten zijn in beeld gebracht. Ook de geboden zorg in de hospices is meegenomen in het onderzoek. Dit resulteerde in zeven aanbevelingen voor passende hospicezorg.

Zeven aanbevelingen voor passende hospicezorg

  1. Tijdige verwijzing (op tijd naar een hospice gaan).
  2. Continuïteit van bestaande zorgrelaties: zorg voor een goede overdracht.
  3. Vier-dimensioneel individueel zorgplan: vastleggen van afspraken over de zorgbehoeften op lichamelijk, psychisch, sociaal en existentieel gebied.
  4. Gebruik van evidence based richtlijnen: kunnen vertrouwen op de kwaliteit van de geboden zorg volgens de laatste inzichten en richtlijnen.
  5. Aandacht voor waardigheid. Waardigheid werd door zorgvragers en zorgverleners verwoord als: respect (jezelf mogen zijn), autonomie (zelf kunnen beslissen en doen), empathie (belangstelling in de ander), participatie (je hoort er nog bij en doet er nog toe) en ‘in goede handen zijn’ (in een veilige omgeving zijn).
  6. Aandacht voor draaglast en draagkracht: in kaart brengen van het sociale systeem van patiënten en naasten.
  7. Sterven op locatie van voorkeur.

In het Publieksrapport HOPEVOL staan de uitkomsten en aanbevelingen van het landelijke onderzoek uitgebreid beschreven. Bekijk ook het Beleidsadvies HOPEVOL.

Betrokken partijen
Het onderzoek is uitgevoerd door het Expertisecentrum Palliatieve Zorg Utrecht, afdeling Huisartsgeneeskunde, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde UMC Utrecht o.l.v. prof. dr. Saskia Teunissen. Daarnaast zijn ActiZ, VPTZ Nederland, Associatie Hospicezorg Nederland, Zorgbelang Inclusief, PalHag, Fibula en IKNL als projectpartners betrokken geweest bij het onderzoek.

Bron: Palliaweb

INTERESSANT