Herziene versie zelfevaluatie palliatieve zorg

Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 11 maart 2024

Streef jij naar de beste kwaliteit van zorg voor patiënten in de laatste levensfase en voor hun naasten? Wil je weten waar jouw zorgorganisatie staat in het toepassen van palliatieve zorg? En wil jij de kwaliteit van (palliatieve) zorg verbeteren door te reflecteren, leren en verbeteringen door te voeren?

Dan is de Zelfevaluatie Palliatieve Zorg voor zorgorganisaties hét instrument om hiermee aan de slag te gaan. De herziene versie Zelfevaluatie Palliatieve Zorg voor zorgorganisaties is nu beschikbaar.

Deze herziene versie:

  • sluit nog beter aan op de praktijk; 
  • beschikt over een vernieuwde Gids waar de handleiding en Zelfevaluatie onderdeel van uitmaken; 
  • is aangepast met meer keuzevragen waardoor het makkelijker in te vullen is; 
  • levert informatie over de voortgang van de implementatie van het Kwaliteitskader binnen zorgorganisaties.

Overweeg je om de zelfevaluatie te gaan doen? Kom dan naar één van de digitale bijeenkomsten:

  • Donderdag 21 maart, 16:30 – 17:30 uur 
  • Dinsdag 2 april, 12:30 – 13:30 uur 
  • Maandag 22 april, 08:30 – 09:30 uur 
  • Donderdag 30 mei, 16:30 – 17:30 uur 

Meld je uiterlijk een week van tevoren aan bij team Zelfevaluatie van PZNL met je naam, functie, e-mailadres en zorgorganisatie en de datum van je keuze. Ze sturen je tijdig een Teams-link.

Meer informatie en starten
Ook zin om aan de slag te gaan met de Zelfevaluatie? Neem dan contact op met Mirjam Velting. Via haar kun je ook in contact komen met organisaties die eerder een Zelfevaluatie hebben uitgevoerd om over hun ervaringen te spreken.
 
INTERESSANT