Gratis docententraining palliatieve zorg

Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 05 juli 2023

Weet je nog niet zoveel af van het onderwijs over palliatieve zorg? Het Onderwijsknooppunt palliatieve zorg Septet en KWF organiseren in september een gratis training voor docenten die werken in het mbo en hbo.

In de training krijg je informatie over allerlei aspecten van de palliatieve zorg, waardoor je zelf onderwijs kunt verzorgen en je weet welke experts naast jou als docent nodig zijn om invulling te geven aan de lessen/curriculum. Je krijgt tools aangereikt die je kunt inzetten in je onderwijs aan studenten.

De training bestaat uit vijf contactmomenten van drie uur.  

Bijeenkomst 1: 25 september 13.30-16.30 uur, op locatie in de regio Hilversum. Theoretische kadering palliatieve zorg, casu√Įstiekbespreking en de noodzaak van palliatieve zorg in het onderwijs.

Bijeenkomst 2: 9 oktober 13.30-16.30 uur, online. Symptomen in de palliatieve fase (o.a. pijn en delier), methodieken signalering en/of besluitvorming in de palliatieve fase. Palliatief redeneren, gebruik meetinstrumenten.

Bijeenkomst 3: 10 november 13.30-16.30 uur, online. Proactieve Zorgplanning en beslissingen rond het levenseinde (palliatieve sedatie, euthanasie).

Bijeenkomst 4: 20 november 13.30-16.30 uur op locatie in de regio Hilversum. Communiceren in de palliatieve zorg, copingstijlen, omgaan met zingevings- en levensvragen.

Bijeenkomst 5: 8 december 13.30-16.30 uur, online. Palliatieve zorg bij bijzondere doelgroepen.

Heb je interesse? Neem contact op met het onderwijsknooppunt Septet: w.schep@willemholtrophospice.nl

Onderwijsknooppunt

Het Onderwijsknooppunt Septet zet zich in voor optimalisatie van het onderwijs over palliatieve zorg. Het slaat een brug tussen lokale en landelijke activiteiten op het gebied van onderwijs over palliatieve zorg, en legt verbinding met onderzoek en praktijk.

Lees meer:
- Achtergrond over het Onderwijsknooppunt van Septet

- Een interview met ambassadeurs Marjolein van Meggelen en Willemien Schep

INTERESSANT