Focus en koers voor onderzoek vastgelegd in de Kennisagenda Palliatieve Zorg

Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 01 mei 2024

Stichting PALZON heeft de eerste Kennisagenda Palliatieve Zorg gepresenteerd. Deze kennisagenda biedt een actueel en breed gedragen overzicht van voor de praktijk relevante kennisvragen binnen de palliatieve zorg. De kennisagenda geeft aan welke kennis er nog nodig is om de palliatieve zorg in Nederland verder te verbeteren en biedt handvatten aan onderzoekers, aan financiers van onderzoek, aan patiëntenverenigingen en aan alle professionals en informele zorgverleners in zorg en welzijn.

Wetenschappelijk onderzoek essentiële schakel voor goede palliatieve zorg
Jaarlijks overlijden er meer dan 170.000 mensen in Nederland, waarvan meer dan 105.000 volwassenen sterven aan een aandoening waarbij vaak behoefte is aan palliatieve zorg. Komende jaren neemt de vraag naar zorg verder toe door de vergrijzing en omdat mensen langer leven met een chronische aandoening. Goede palliatieve zorg vraagt om continue verbetering en innovatie met oog voor patiënten en naasten. Wetenschappelijk onderzoek vormt daarin een essentiële schakel.
 
Hoewel onderzoek in de palliatieve zorg afgelopen decennia een vlucht heeft genomen, zijn er ook nog veel voor de praktijk relevante kennisvragen onbeantwoord.
 
Lees hier meer over de Kennisagenda Palliatieve Zorg.

 

INTERESSANT