Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 08 april 2022

Financiering van palliatieve zorg in 2022

Wil je meer weten over de organisatie en financiering van palliatieve zorg in 2022? De actuele documenten vind je hier.

Het vinden van de weg naar een juiste bekostiging van palliatieve zorg is niet altijd eenvoudig. De huidige manier van bekostiging wordt ervaren als complex. Er zijn veel wetten en regels en soms zie je door de bomen het bos niet meer. De overheid maakte een Informatiekaart. De Gids Geldstromen in de palliatieve zorg biedt zorgverleners een overzicht op hoofdlijnen. 

De Handreiking financiering palliatieve zorg 2022 beschrijft aan de hand van een casus de financiering van palliatieve zorg in de meest gebruikelijke zorgsettingen: ziekenhuis, thuis, hospice en verpleeghuis & palliatieve terminale unit. Deze handreiking helpt de zorgprofessional door de structuur en regelgeving rondom financiering van de palliatieve zorg voor 2022 op een rij te zetten en deze te koppelen aan mogelijkheden voor declaratie.

INTERESSANT