Geldstromen in de palliatieve zorg (gids)
Publicatie

Geldstromen in de palliatieve zorg (gids)

  • Datum publicatie 23 september 2021
  • Auteur Gertrude van Driesten en Thomas Bakker
  • Organisatie PZNL en platform ‘Zo werkt de zorg’
Contactpersoon
Chantal Pereira IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 22 september 2021

De Gids Geldstromen in de palliatieve zorg biedt zorgverleners een overzicht op hoofdlijnen van de bekostiging van palliatieve zorg. De gids geeft een beknopte omschrijving en visualisatie van de geldstromen die nodig zijn om de variatie aan palliatieve zorg te bekostigen.

Hoe kan de Gids Geldstromen in de palliatieve zorg worden gebruikt?

De gids kan samen met de ‘Handreiking financiering palliatieve zorg’ worden ingezet om inzicht te krijgen in de huidige bekostiging van palliatieve zorg en om het gesprek daarover te voeren. Enerzijds helpt deze weergave om snel een totaalbeeld te krijgen van de manier waarop de financiering van palliatieve zorg is geregeld. Anderzijds wordt ook zichtbaar dat er nog verbeterpotentieel is. De bekostiging van transmurale zorg is bijvoorbeeld nog een behoorlijke uitdaging.

Download

De Gids Geldstromen in de palliatieve zorg  

Contactpersoon
Chantal Pereira IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 22 september 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.