Evaluatie Kwaliteitskader Palliatieve Zorg

Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 09 april 2023

Het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg bestaat vijf jaar: tijd voor een evaluatie. Hoe bekend is het? Wat vind jij ervan? Hoe gemakkelijk is het te gebruiken in de praktijk?
 
Nu is het tijd om het kader te evalueren op bekendheid onder zorgverleners en de toepasbaarheid ervan. Daarvoor is een vragenlijst opgesteld. Op basis van de uitkomsten van deze vragenlijst zal een advies worden opgesteld over of en zo ja hoe, het kwaliteitskader doorontwikkeld moet worden.  

Wil je de vragenlijst invullen? Dat kan als je met het kwaliteitskader werkt, maar ook als dat niet zo is.

Hier vind je meer informatie over het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg

Je kunt ons helpen door de vragenlijst in te vullen, ook als je niet (goed) bekend bent met het kwaliteitskader. Met het invullen van de vragenlijst draag je bij aan de realisatie van de doelen van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II), waar deze evaluatie deel van uitmaakt.

In de vragenlijst komen de volgende onderwerpen aan bod: 

  • Of je bekend bent met het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg.
  • In hoeverre je het kwaliteitskader gebruikt in de praktijk, al dan niet in afstemming met andere kwaliteitskaders, handreikingen en richtlijnen.  
  • Welke knelpunten je eventueel ervaart in het gebruik van het kwaliteitskader.
  • Welke knelpunten je eventueel ervaart in het verlenen van palliatieve zorg.
INTERESSANT