Van verkennen naar verbeteren

Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 17 juni 2023

Op 13 juni organiseerde het netwerk de werkconferentie Van verkennen naar verbeteren met de uitkomsten van twee verkenningen in Utrecht e.o naar de broodnodige samenwerking in de palliatieve zorg. De ene is een inventarisatie van bestaande en gewenste afspraken in de regio, de andere laat zien hoe patienten en naasten die samenwerking nu ervaren.

Een kwestie van geluk
Gaat het goed? Soms wel en soms niet. Passende palliatieve zorg blijkt nog teveel een kwestie van geluk. Op de conferentie hebben 50 deelnemers, waaronder patienten en naasten, zich gebogen over de vraag: waar gaan we mee aan de slag?
 

 

INTERESSANT