Drie nieuwe stimuleringsregelingen beschikbaar

Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 09 februari 2024

Het programma NPPZ II heeft op dit moment drie financiele stimuleringsregelingen waar een beroep op kan worden gedaan: 

1. Startpakket voor nieuwe PaTz-groepen

2. Organiseren stakeholders-bijeenkomst proactieve zorgplanning bij mensen met (beginnende) dementie

3. Organiseren publieksbijeenkomst maatschappelijke bewustwording zoals Weet u wat u wilt?  Na een succesvolle eerste ronde in september 2023 is er vanuit het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II) ook in 2024 een stimuleringsregeling bijeenkomsten palliatieve zorg. Binnen de stimuleringsregeling kan er een bedrag worden aangevraagd van maximaal € 500 per bijeenkomst. Dit budget kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld zaalhuur, portokosten voor het versturen van een uitnodiging, vergoedingen voor spreker(s) of hapjes en drankjes. De bijeenkomsten zijn erop gericht om de bezoekers uit te leggen wat palliatieve zorg inhoudt en wat het voor iemand kan betekenen. Daarnaast is het de bedoeling dat het bijdraagt dat burgers vanzelfsprekend (en vroegtijdig) met hun naasten in gesprek gaan over hun wensen, waarden en behoeften op het gebied van palliatieve zorg. En dit ook vastleggen.

Je kunt de stimuleringsregeling aanvragen op de Palliawebpagina Stimuleringsregeling organiseren bijeenkomsten palliatieve zorg 2024. Op die pagina zijn ook de voorwaarden terug te vinden waaraan de aanvraag en de bijeenkomst moeten voldoen. Voor meer informatie kun je terecht bij Larissa Exalto van PZNL l.exalto@pznl.nl of 0642190663.

Je kunt ook contact opnemen met netwerkcoordinatoren Margriet Wanders of Mirjam Velting.

INTERESSANT