Doe mee en leer ook praten over zingeving

Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 16 juni 2021

Op weg naar landelijke implementatie van de spirituele dimensie in de zorg

Wegens het succes van het project ‘Als niet alles is wat het lijkt’, heeft consortium Ligare de mogelijkheid gekregen meer instellingen te helpen bij de implementatie van de spirituele dimensie in de zorg.

Waar ligt voor uw instelling de kans?

Wat levert het uw instelling op om mee te doen aan dit project?

Leren praten over zingeving met patiënten in de palliatieve fase en hun naasten is niet voor iedereen makkelijk. Daarom wordt zorgverleners geleerd hoe zij in hun dagelijks werk aandacht kunnen geven aan zingevingsvragen. Zij leren de behoefte signaleren en krijgen handvatten hoe het gesprek met de patiënt / naasten aan te gaan. Luisteren en echt contact maken geeft vertrouwen. En in dat vertrouwen kunnen patiënten/naasten makkelijker aangeven welke wensen en behoeften zij hebben. Uw patiënten en naasten zullen meer tevreden zijn over de zorg.

Bovendien levert deze project aanpak op dat het geven van aandacht aan de spirituele dimensie structureel onderdeel wordt van de zorg in uw instelling.

Hoe gaat het in zijn werk?

In elke organisatie wordt een ‘implementatie duo’ getraind volgens het ‘train de trainer’ principe. Dit duo wordt toegerust om de aandacht voor de spirituele dimensie structureel in te bedden in de zorg voor patiënten en de palliatieve fase. De training en het gebruik van de digitale leerwerkplaats zijn kosteloos, maar er wordt wel gevraagd mee te werken aan het evaluatie onderzoek.

Wat vraagt dit project van uw organisatie?

  • Het bestuur van de instelling committeert zich aan het project.
  • Het ‘implementatieduo’ krijgt de ruimte om deel te nemen. Het vraagt ongeveer 40 uur per persoon gedurende het gehele project.
  • Zorgverleners krijgen tijd om door het implementatie duo geschoold te worden en gebruik te maken van de digitale leerwerkplaats. Dit vraag ongeveer 8 uur per persoon gedurende het gehele project.
  • Een aantal patiënten krijgt een vragenlijst, alsmede de zorgverleners die getraind zijn. Het betreft een voormeting en een nameting.
  • Met toestemming zal er dossier onderzoek plaatsvinden.

Met het implementatieduo wordt continu afgestemd wat de beste manier van organiseren is uw instelling.

Belangstelling?

Voor wie belangstelling heeft is er een samenvatting van het project en een tijdspad: het Spoorboekje. Aanmelden voor de 1e ronde kan tot 1 juni 2021 via de netwerkcoordinator of bij zingeving@consortiumligare.nl. In 2022 zal een 2e ronde volgen.

Zie voor een uitgebreid artikel over het project de nieuwspagina.

INTERESSANT