Best practice: cursus Farmabuddy voor apotheekmedewerkers

Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 09 december 2021

Op 13 oktober start een nieuwe cursus Farmabuddy voor apothekers en apothekersassistenten. Farmabuddy’s zijn vaste contactpersonen in de apotheek voor patiënten in de palliatieve fase en hun mantelzorgers en voor andere zorgverleners. Ze denken mee om problemen met medicatie en hulpmiddelen te voorkómen, door hun laagdrempeligheid kunnen ze ontstane problemen tijdig signaleren en dan patiënten doorverwijzen naar de behandelaar. Ze ontzorgen de patiënt en mantelzorger bij het overzicht over de medicatie en de logistiek.

Het concept 'farmabuddyzorg' voorziet zeer kwetsbare en groeiende patiëntengroepen in de eerste lijn beter in kwalitatief hoogstaande zorg en ondersteuning door taakherschikking, taakuitbreiding en scholing van apothekersassistenten en apotheker. De scholing is door de KNMG aangewezen als best practice en voldoet aan de criteria die opgesteld zijn door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ).

Doel / kernboodschap

Het project Farmabuddy heeft als doel de farmaceutische patiëntenzorg te verbeteren voor specifieke groepen en kwetsbare patiënten door apothekersassistenten als apotheekbuddy in te zetten. In de huidige openbare apotheekpraktijk verloopt het contact met deze patiënten, hun mantelzorger(s) en de betrokken zorgverleners vaak ad hoc. Dit kan tot gevolg hebben dat de kwaliteit van de farmaceutische patiëntenzorg niet optimaal is en de zorg minder efficiënt en doelmatig is.

Aan de slag

Een Farmabuddy levert samen met collega-zorgverleners intensieve farmaceutische patiëntenzorg die de kwetsbare patiënt en diens mantelzorger nodig hebben. Momenteel kunnen Farmabuddy’s worden ingezet bij patiënten in de palliatieve en terminale fase en bij Parkinson- en dementiepatiënten. Er bestaan verschillende Farmabuddy-scholingen van het SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy, die op verschillende locaties worden gehouden. Apothekersassistenten krijgen informatie over diverse facetten van palliatieve zorg, dementie en Parkinson. Daarnaast ontvangen zij praktische informatie en tools die in de praktijk ingezet kunnen worden om Farmabuddy zorg te leveren.

Voordelen

De patiënt voelt zich erkend, herkend en gekend. Er is een vast aanspreekpunt in de apotheek voor deze kwetsbare patiënten en hun mantelzorgers. Buddyzorg is geschikt voor een relatief kleine groep thuiswonende patiënten. De apotheker positioneert zich als spin in het web van collega-zorgverleners. Door dit project wordt deze specifieke zorg verbeterd en gestructureerd.

Aandachtspunten

De samenwerking met huisarts en thuiszorg vraagt een inspanning van alle partijen, vooral wanneer de samenwerkende zorgverleners geografisch niet dicht bij elkaar actief zijn. Besteed aandacht aan het waarborgen van continuïteit in het geval van lagere personele bezetting, zoals tijdens vakantieperiodes et cetera.

Geinteresseerde apotheken kunnen terecht op https://sirstevenshof.nl/onderwijs/Farmabuddy-module-Palliative-zorg-13-okt-en-10-nov-2021

Zie ook de pagina op Palliaweb

INTERESSANT