Farmabuddy palliatieve zorg
Opleiding

Farmabuddy palliatieve zorg

 • Aanbieder SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy
 • Type scholing één- of meerdaagse scholing (contactonderwijs)
 • Kosten ja
 • Locatie Online
 • Functie anders
 • CanMEDs rol communicatie, samenwerking, vakinhoudelijk handelen | medisch handelen
 • Accreditatie aangevraagd geen accreditatie aangevraagd
Laatst geactualiseerd: 13 april 2021

De scholing Farmabuddy palliatieve zorg richt zich op behoeften van patiënten in de palliatieve en terminale fase, farmacotherapeutische behandeling, palliatieve sedatie en euthanasie, communicatie met patiënten en mantelzorgers en aandachtspunten voor implementatie en samenwerking met andere zorgverleners.

Cursisten zijn apothekers en apothekersassistenten die als vaste contactpersonen gaan fungeren in de apotheek, voor zowel patiënten in de palliatieve en terminale fase en hun mantelzorgers als voor andere zorgverleners.

Leerdoelen

 • Deelnemers bezitten voldoende kennis over onderwerpen die in de palliatieve en terminale zorg aan de orde komen, zoals pijnbestrijding, complexe farmacotherapie, slikproblemen en mondverzorging.
 • Deelnemers zijn op de hoogte van de professionele richtlijnen en standaarden voor de farmaceutische patiëntenzorg aan palliatieve en terminale patiënten.
 • Deelnemers bezitten kennis en vaardigheden van communicatie- en gesprekstechnieken.
 • Deelnemers krijgen handvatten om een effectieve behandelrelatie op te bouwen en op integere, betrokken en oprechte wijze met de patiënt/mantelzorger te communiceren.
 • Deelnemers kennen de relevante wetgeving rondom sedatie en euthanasie.
 • Deelnemers zijn in staat om afspraken met huisartsen en andere zorgverleners over de communicatie met en begeleiding van de patiënt/mantelzorger te maken.
 • Deelnemers werken bij de communicatie en begeleiding van de patiënt/mantelzorger samen met huisartsen en andere zorgverleners, zoals thuiszorg verpleegkundigen.
 • Deelnemers zijn in staat om de (communicatie)materialen toe te passen in de praktijk.

Deze scholing is gebaseerd op

 • Actuele richtlijnen m.b.t. farmacotherapeutische behandeling zoals weergegeven in Pallialine en gedoceerd door een kaderarts palliatieve zorg.
 • Effectiviteit van de zorg is beschreven op de rapportage Farmabuddy.

Welke leervorm(en) worden gebruikt in deze scholing?  

Deze worden momenteel herzien, waarschijnlijk combinatie van klassikaal onderwijs, huiswerkopdrachten, intervisie, werkplekbegeleiding.

Welke docent(en) verzorg(t)(en) de scholing? 

Een kaderarts palliatieve zorg, openbaar apotheker met speciaal aandachtsgebied palliatieve zorg, ervaren Farmabuddy palliatieve zorg, communicatietrainer.

Meer informatie en inschrijven

Ga voor meer informatie naar de website van SIR

 

Deze opleiding voldoet aan de criteria die opgesteld zijn door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ).

Laatst geactualiseerd: 13 april 2021
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.