Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 08 oktober 2022

€ 150 miljoen extra voor palliatieve zorg

Tussen 2022 en 2027 komt in totaal € 150 miljoen beschikbaar om de bekendheid van palliatieve zorg te vergroten en de kwaliteit en toegankelijkheid van palliatieve zorg te verbeteren.

Met dat geld wordt een impuls gegeven aan: 

  • de subsidieregeling palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging in de thuissituatie 

  • het opzetten en inrichten van een expertisefunctie geestelijke verzorging thuis

  • het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II waarbinnen het realiseren van een visie op de toekomstbestendige inrichting van palliatieve zorg

  • de doorontwikkeling Kwaliteitskader en richtlijnen palliatieve zorg.

  • pilots of kleinschalige experimenten bekostiging palliatieve zorg

Lees meer

INTERESSANT