Regionaal Transferpunt (RTP)

Steeds vaker kan zorg buiten een ziekenhuis geboden worden. Niet alleen een ziekenhuis krijgt hierdoor zorgvragen, ook huisartsen, VVT-instellingen en GGZ-aanbieders.

Het Regionaal Transferpunt (RTP) Salland ondersteunt en adviseert als netwerk zorg professionals in de complexe zoektocht naar een plek voor patiënten die (tijdelijk) niet thuis kunnen verblijven en zorg elders nodig hebben. Het zorgt ervoor dat patiënten niet meer onnodig opgenomen hoeven te worden of naderhand verhuisd hoeven te worden door de regio. Het RTP Salland zorgt er daarnaast voor dat zorgaanbieders veilig en verantwoord patiëntgegevens digitaal kunnen overdragen en het geeft regionale zorgpartijen een totaaloverzicht van vraag en aanbod van bedden. Dit zorgt voor meer grip op de regionale opnamecapaciteit.

Ook respijtzorg kan in de avonden en weekenden via het RTP worden geregeld. Bovendien biedt het RTP als netwerk mogelijkheden om patiënten die nog geen definitieve indicatie hebben, toch op de juiste plek te kunnen plaatsen.

Het doel is om iedereen in Salland de gewenste ondersteuning en de juiste zorg te kunnen bieden. Op het juiste moment, op de juiste plek en van de juiste zorgprofessional.

De rol van het Regionaal Transferpunt (RTP) binnen de Regionale Palliatieve Zorg

Bij de medewerkers van het RTP is veel kennis aanwezig over de mogelijkheden van zorg voor palliatieve en terminale patiënten. Voor deze specialistische informatie is het RTP uiteraard ook voor medewerkers van het palliatieve netwerk zowel bereikbaar als beschikbaar.

Over het algemeen kan een huisarts goed zelf met de al betrokken zorgverleners de zorg opschalen. Indien er echter sprake is van een acuut of spoed zorgprobleem bij een palliatieve of terminale situatie in de eerste lijn kan het RTP zeker ook benaderd worden.  

Het doel is om ook alle palliatieve en terminale mensen in Salland de gewenste ondersteuning en de juiste zorg te kunnen bieden. Op het juiste moment, op de juiste plek en van de juiste zorgprofessional.

Het Transferlogistiek Bureau (TLB)

Het Transmuraal Logistiek Bureau (TLB) is een onderdeel van het Regionaal Transferpunt (RTP) en verbonden aan het Deventer Ziekenhuis. Het TLB organiseert, informeert en adviseert onder andere over de palliatieve en terminale zorg voor patiënten vanuit het Deventer Ziekenhuis. In het Deventer Ziekenhuis werken bovendien verpleegkundigen met het aandachtsgebied palliatieve zorg. Zij werken nauw samen met het TLB in geval van palliatieve of terminale zorgvragen. Daarnaast neemt het TLB deel aan het palliatief MDO binnen het Deventer Ziekenhuis, eens per week.

De transferverpleegkundigen zijn zowel werkzaam voor het TLB als het RTP.

Bereikbaarheid

Regionaal Transferpunt (RTP)

Ma-vr 08:30-22:00 uur via telefoonnummer: 0570-535353

In de weekenden van 12:00-22:00 uur via telefoonnummer: 0570-535353

Transferlogistiek Bureau (TLB) Deventer Ziekenhuis

Ma-vr 08:30-17:00 uur via telefoonnummer: 0570-536540

Contact