Telefonisch Palliatief Consultatieteam

Bij de zorg voor palliatieve patiƫnten kunnen zich situaties voordoen die bij een zorgverlener tot vragen of twijfel leiden. In die gevallen kunnen bijvoorbeeld huisartsen, paramedici, verzorgenden en verpleegkundigen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en andere zorgverleners het consultatieteam palliatieve zorg in hun regio benaderen. Een in palliatieve zorg gespecialiseerde verpleegkundige of arts adviseert de zorgverlener, dit doet hij/zij zonder de zorg over te nemen. Deze consultatievoorziening vormt zodoende een ruggensteun voor generalistische zorgverleners die met - vaak complexe - problematiek worden geconfronteerd.

De telefonische consultatie is 24/7 bereikbaar op landelijk telefoonnummer: 088-6051444. Via het intoetsen van de postcode komt de consultvrager uit bij een regionaal consultatieteam.

Op dit moment wordt de mogelijkheid onderzocht om vanaf maart 2022 van maandag t/m vrijdag van 08:00-17:00 uur een regionale bezetting te realiseren. Tot die tijd wordt de consultatie aangeboden door meer dan 300 consulenten uit meer dan 30 consultatieteams uit het hele land.

Contact