Palliatief Team Salland

Het Palliatief Team Salland bestaat uit verschillende in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners en experts palliatieve zorg. Zij zijn o.a. via het Regionaal Transfer Punt (RTP) en onderstaand telefoonnummer bereikbaar voor: consultatie bij vragen; ondersteuning; inzet van specialistische palliatieve zorg. Dit is denkbaar in complexe palliatieve of terminale situaties. Het team werkt samen door van elkaar te leren en met elkaar te verbeteren om zo de meest juiste vorm van palliatieve zorg te kunnen verlenen. Het palliatief team is ondersteunend aan de inzet van de regionaal transmurale palliatieve zorg verpleegkundigen.

Waarom een Palliatief Team Salland

Bij het verlenen van palliatieve zorg lopen veel zorgverleners op tegen knelpunten en morele dilemma’s. Om deze knelpunten op te lossen is vaak de inzet van een in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverlener gewenst. Een in palliatieve zorg gespecialiseerde verpleegkundige of arts vanuit het palliatief team Salland kan een advies geven aan een zorgverlener (denk bijvoorbeeld aan huisartsen, paramedici, verzorgenden en verpleegkundigen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde), dit doet hij/zij in eerste instantie zonder de zorg over te nemen. Wanneer gewenst is ook het inzetten van specialistishe palliatieve zorg mogelijk. Deze consultatievoorziening vormt zodoende een ruggensteun voor zorgverleners die met - vaak complexe - problematiek worden geconfronteerd. Kijk voor meer informatie over de (langdurige) inzet van de regionaal transmurale palliatieve zorg verpleegkundigen onder het blokje 'Palliatieve Zorg Verpleegkundige Salland'. Het palliatief team is tijdens kantooruren te bereiken op telefoonnummer 0900-4455660.

* Voor acute situaties tijdens nacht, avond en weekendtijden is het landelijk expertise team te bereiken via telefoonnummer: 088-6051444. 

Deelnemers Palliatief Team Salland:

Anouk Bovenkerk, huisarts, kaderarts palliatieve zorg

Ik ben Anouk Bovenkerk, kaderhuisarts palliatieve zorg en huisarts in Raalte en Deventer. Ik werk ook met veel plezier in een fijn team in hospice De Cirkel in Raalte. Ik vind het heel erg leuk om met collega's te sparren over palliatieve patiënten, zowel door advies te geven als consulent of in de PaTz, als door zelf gevoed te worden bij intervisie. Aan het bed, in gesprek met mijn patiënt en zijn naasten, komt alles voor mij samen. 

a.bovenkerk@hcdo.nl

Mariël Kok, huisarts, kaderarts i.o.

Ik ben Mariël Kok, huisarts sinds 12 jaar in Deventer. Ik ga binnenkort starten met de kaderopleiding palliatieve zorg en zal vanuit de positie "kaderarts in opleiding" deelnemen in het consultatieteam en meedenken in projecten van het Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ) Salland.

m.kok@hcdo.nl

Paul Smit, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts palliatieve zorg

Ik ben Paul Smit, ik werk in hospice de Winde en ben altijd bereid mee te denken bij uitdagende situaties in de palliatieve zorg waar iemand mee te maken krijgt. Daarnaast ben ik gespecialiseerd in de ziekte van Parkinson en aanverwante aandoeningen en vooral in de palliatieve zorg daarbij. Indien gewenst kom ik ook bij mensen thuis om adviezen te geven.

paul.smit@zorggroepsolis.nl

Linda Hartman, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts palliatieve zorg 

Ik ben Linda Hartman, specialist ouderengeneeskunde bij zorggroep Solis in Deventer. Mijn specialisatie is palliatieve zorg, die kennis en kunde kan ik goed gebruiken in hospice de Winde, waar ik sinds 2006 als hospice-arts werk. Daarnaast ben ik consulent bij het palliatief consultatieteam Salland: ik denk graag mee over palliatieve patiënten. Mijn motto is “ik kan niet altijd beter maken, maar wel vaak beter laten voelen”.

Linda.Hartman@zorggroepsolis.nl

Theo Ruitenbeek, fysiotherapeut, in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverlener

Ik ben als fysiotherapeut al ruim veertig jaar werkzaam in een particuliere setting waar ik individuele kankerpatiënten train en begeleidt in de dagelijkse zorg gedurende de gehele tijdlijn na diagnose, medische behandeling en nazorg. Ik ben initiator van vele oncologie gerelateerde projecten gebaseerd op de rol van het optimaliseren/behouden van fysieke fitheid in zowel kankerzorg als (late) palliatieve zorg. Ik ben actief in oncologie- en palliatieve zorgorganisaties in de regio en op landelijk niveau.

ruitenbeekfysio@hotmail.com

Henriette Hutten, ergotherapeut, in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverlener

Mijn naam is Henriëtte Hutten-Smallegoor, ik ben ergotherapeut en werkzaam bij Ergo Centraal (ergotherapiepraktijk, werkgebied Deventer en Olst). Mijn specialisaties zijn palliatieve zorg, oncologie, COPD en Parkinson. Ik neem namens mijn beroepsgroep deel aan het palliatieve consultatieteam.

h.hutten@ergocentraal.nl

Carolien Jonasse, technisch verpleegkundige, in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverlener

Ik ben Carolien Jonasse en sinds 2008 werkzaam als verpleegkundige in het technisch verpleegkundig team van Carinova en vanaf 2013 lid van het palliatief (consultatie) team. Dit houdt in dat ik intercollegiaal meedenk over vraagstukken in de palliatieve zorg. Mijn werkveld is zeer afwisselend, intens en speelt zich voornamelijk af bij mensen thuis met een palliatieve zorgbehoefte. Ik verleen hoog complexe zorg thuis en geef voorlichting en advies over een breed scala van vragen en onzekerheden die mensen kunnen hebben.

 c.jonasse@carinova.nl

Merel de la Combé- Vonk, verpleegkundig specialist, palliatieve zorg verpleegkundige

Ik ben Merel de la Combé-Vonk, ik werk bij zorggroep Solis. Voor ik verpleegkundig specialist werd heb ik me als verpleegkundige gespecialiseerd in palliatieve zorg. Binnen het verpleeghuis doe ik nog steeds veel ervaring op met de palliatieve zorgvrager, zowel op verpleegkundig als op medisch gebied. Het mooiste aan mijn vak vind ik dat ik mee mag lopen met de zorgvrager in de laatste fase van zijn of haar leven en daarin van betekenis kan zijn.

merel.vonk@zorggroepsolis.nl

Annike van der Schaaf, palliatieve zorg verpleegkundige

Ik ben Annike van der Schaaf, ik werk bij ZGR in de thuiszorg. Binnen de thuiszorg vind ik het mooiste aan mijn vak dat ik bij de zorgvrager thuis mag komen om daar samen de zorg te verlenen die nodig is in zijn/haar veilige omgeving. Ik vind het bijzonder om in de laatste fase van iemand zijn leven van betekenis te kunnen zijn voor hem/haar en het netwerk eromheen.

a.vanderschaaf@zgr.nl

 

Transmuraal MDO Palliatieve Zorg

Wekelijks vindt op dinsdagmiddag van 16-17u het transmuraal MDO palliatieve zorg plaats. Hier worden palliatieve patiënten besproken waarbij het palliatief team van het Deventer Ziekenhuis in consult is gevraagd door de hoofdbehandelaar. Ook de huisarts kan een patiënt aanmelden voor dit MDO; via de palliatief consulent op 0570-535122  of via de mail palliatiefmdo@dz.nl). Tijdens dit overleg wordt door meerdere disciplines meegedacht en een advies uitgebracht aan de hoofdbehandelaar.

Contact