Telefonisch Palliatief Consultatieteam

Bij het verlenen van palliatieve zorg lopen veel zorgverleners op tegen knelpunten en morele dilemma’s. Om deze knelpunten op te lossen is vaak de inzet van een in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverlener gewenst. Op dit moment kunnen deze in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners worden benaderd via telefonische consultatie. Een in palliatieve zorg gespecialiseerde verpleegkundige of arts adviseert de zorgverlener (denk bijvoorbeeld aan huisartsen, paramedici, verzorgenden en verpleegkundigen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde), dit doet hij/zij zonder de zorg over te nemen. Deze consultatievoorziening vormt zodoende een ruggensteun voor zorgverleners die met - vaak complexe - problematiek worden geconfronteerd. Van deze gelegenheid wordt echter in verhouding tot de inzet van de gespecialiseerde zorgverleners te weinig gebruik gemaakt.

In 2022 is het NPZ Salland daarom van start gegaan met de pilot ‘palliatieve kennis en kunde dichtbij’. Bij palliatieve zorg betrokken zorgverleners zijn benaderd om mee te denken over de wijze waarop een proactieve en vanzelfsprekende verbinding tussen de reguliere zorgverleners en de in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners kan worden gemaakt om zo de palliatieve kennis en kunde dichtbij zorgverlener en patient te organiseren. Op dit moment wordt gewerkt aan het in kaart brengen van de meest wenselijke situatie voor de regio Salland, eind 2022 zal hierin priotering worden gemaakt om tot duurzame bekostiging te kunnen komen. 

In 2022 zal de consultatie nog worden aangeboden door meer dan 300 consulenten uit meer dan 30 consultatieteams uit het hele land.

De telefonische consultatie is 24/7 bereikbaar op landelijk telefoonnummer: 088-6051444. Via het intoetsen van de postcode komt de consultvrager uit bij een regionaal consultatieteam.

Contact