Palliatieve Thuiszorg (PaTz)

 

Veel ongeneeslijk zieke patiënten brengen de meeste tijd van hun ziekte thuis door en hebben dan veelvuldig contact met hun eigen huisarts en/of (wijk)verpleegkundige. De begeleiding van deze patiënten en hun naasten kan complex zijn vanwege ingewikkelde medische klachten, psychosociale problemen van patiënten, het organiseren van de zorg en het omgaan met en een plek geven van eigen emoties.

Huisartsen, (wijk)verpleegkundigen en inhoudelijk deskundigen palliatieve zorg werken lokaal nauw samen in Palliatieve Thuiszorg (PaTz) groepen. Samen brengen ze vroegtijdig patiënten in beeld en anticiperen op de zorgbehoefte van de patiënt. Met deze gezamenlijke aanpak neemt de kwaliteit en deskundigheid in de palliatieve zorg thuis toe.

Regionale PaTz-groepen

Regio Salland heeft vier PaTz-groepen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de voorzitters.

Patz groep Diepenveen

Specialistisch consulent: Paul Smit
Voorzitter: Sacha Hagen, s.hagen@carinova.nl

Patz groep Hoge Hond

Specialistisch consulent: Linda Hartman
Voorzitter: Paula Horenberg, p.horenberg@carinova.nl

Patz groep Raalte

Specialitisch consulent: Anouk Bovenkerk
Voorzitter: Nicolette van der Hust-Snieder, n.vanderhust@buurtzorgnederland.com

Patz groep Twello/Terwilde/Wilp

Specialistisch consulent: Anouk Bovenkerk
Voorzitter: Marieke Cornelissen, m.cornelissen@hcdo.nl

 

Algemene informatie over PaTz

Kijk voor meer algemene informatie op de website van PaTz.

Contact