Nieuws NPZ Salland 25 september 2023

Pilot-dromen.jpg

Mensen wonen steeds langer thuis en de druk op de zorg neemt alsmaar toe, ook op de palliatieve zorg. Deze zorg zou daarom toegankelijker moeten worden en betaalbaar blijven. Om te bepalen hoe de regio dit kan doen, heeft het netwerk  in 2022 is de pilot ‘Transitie Consultatie’ georganiseerd. Professionals op het gebied van palliatieve zorg namen hieraan deel. De professionals hebben met elkaar een verkenningstocht gedaan en zichzelf de vraag gesteld hoe de palliatieve specialistische kennis en kunde in Salland zo vanzelfsprekend mogelijk en dichtbij de professional en de inwoner kan worden georganiseerd. Hieruit zijn drie dromen voortgekomen: het ontwikkelen van scholing, het inbedden van palliatieve consultmogelijkheden bij zorgprofessionals en het kweken van urgentiebesef voor proactieve zorgplanning.

,,Het netwerk heeft  in de pilot een aantal bijeenkomsten georganiseerd”, vertelt Mandy Kreuzen. Zij is coördinator van het palliatief netwerk en was nauw betrokken bij de pilot. ,,Er waren verschillende dialoogtafels waar meer dan 75 palliatieve zorg professionals aan hebben deelgenomen, En, niet te vergeten, de PUNT-bijeenkomst waar de specialisten en experts palliatieve zorg uit de regio zich over de vraagstukken hebben gebogen. De uitkomsten zijn waardevol, het netwerk noemt het  de  regiodromen.”

Het doel van de regiodromen is duidelijk: de palliatieve zorg dichterbij de inwoner en professional brengen. Mandy zegt hierover: ,,Het netwerk streeft  ernaar om de inwoner van Salland de juiste palliatieve zorg (op de juiste plek, op het juiste moment, door de juiste zorgverlener) te kunnen bieden. En daarom zijn er  per droom al concrete acties in gedachten.”

Ontwikkelen van scholing

De eerste droom is het ontwikkelen van een scholing voor (met name) verzorgenden en verpleegkundigen met als thema: ‘van signalering en proactieve zorgplanning tot actie in samenwerken’. ,,Het netwerk wil  hiermee zoveel mogelijk verzorgenden en verpleegkundigen van palliatieve basiskennis rondom signalering en markering voorzien”, licht Mandy toe. ,,En ze handvatten bieden rond het interdisciplinair samenwerken.”

Inbedden palliatieve consultatiemogelijkheden

Het inbedden van palliatieve consultatiemogelijkheden binnen regionaal bestaande structuren en processen, dat is de tweede droom. ,,Deze droom is zowel gericht op verzorgenden als op verpleegkundigen en huisartsen”, zegt Mandy. ,,Het is de bedoeling  daarmee de palliatieve gespecialiseerde kennis en kunde in Salland op toegankelijke en vanzelfsprekende wijze beschikbaar te stellen.”

Urgentiebesef proactieve zorgplanning

De laatste droom is het in de regio realiseren van meer urgentiebesef rondom het thema proactieve zorgplanning bij zowel huisartsen als bestuurders van zorgorganisaties. ,,Door dit te doen wil het netwerk meer tijd en ruimte voor de menselijke maat in de (palliatieve) zorg realiseren”, laat Mandy weten. ,,We pakken dit samen met Salland United op en stellen een gezamenlijke projectleider op dit thema aan. Hij of zij gaat binnen de coalitie ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’ (JZOJP) een regioverkenning uitvoeren en hierin uitwerken wat de regio aan versterkende samenwerking nodig heeft om proactieve zorg planning regio breed te kunnen implementeren en de gewenste impact te bereiken.”

Van dromen naar doen

Inmiddels zijn dus niet alleen de pilotresultaten bekend, maar zijn er ook acties ingezet om de dromen waar te maken. Niet alleen voor de proactieve zorgplanning, maar ook voor de andere twee dromen. ,,Het Palliatief Team Salland is aan de slag met het opzetten van de contouren van het ontwikkelen van een nieuwe scholing voor verzorgenden en verpleegkundigen”, zegt Mandy met gepaste trots. ,,Ook het inbedden van palliatieve consultatiemogelijkheden is al in volle gang. Het Palliatief Team Salland kan bijvoorbeeld door verzorgenden en verpleegkundigen laagdrempelig via OZO worden benaderd. En huisartsen kunnen bij het Regionaal Transfer Punt (RTP) terecht voor onder andere telefonische consultatie over palliatieve zorg. Indien nodig kan via het RTP ook worden ingezet op het gezamenlijk meekijken bij de patiënt.”

Mandy kijkt tevreden terug op de pilot,, Er zijn mooie dromen uit voortgekomen”, vindt ze. ,,En het is geweldig om te zien dat er nu al acties worden ingezet. Ik wil iedereen die met deze pilot heeft meegedacht graag bedanken. We hebben iets moois neergezet en daar mogen we best even bij stil staan! Uiteraard houden we iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen rond de drie regiodromen. Dat doen we in deze nieuwsbrief, op de website en via onze social media kanalen. En natuurlijk mogen mensen die er meer over willen weten ook contact met mij opnemen.”

Contact