Kick-off Proactieve Zorg Planning in de regio

Nieuws NPZ Salland 14 december 2023

Vanuit de Salland United coalitie Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) is het startsein gegeven voor Proactieve Zorg Planning (PZP) in de regio. Het draagt mede bij aan meer passende zorg en de kwaliteit en betaalbaarheid van zorg. Sophie ten Hove (HCDO) en Mandy Kreuzen (Netwerk Palliatieve Zorg Salland) zijn als coalitie coördinatoren namens de Salland United coalitie JZOJP, de gedelegeerde opdrachtgevers. Johan Oosterheert is projectleider. Zijn eerste stap is het opstellen van een plan van aanpak waarvan de verwachting is dat deze in 2024 uitgerold gaat worden.

Proactieve Zorg Planning levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit én betaalbaarheid van zorg. Denk bijvoorbeeld aan minder drukte op de spoedeisende hulp en de huisartsenpost, maar ook het kunnen sterven op de plek waar iemand dat wil. Maar liefst 2 op de 3 ouderen geeft aan zijn wensen over hoe ouder te willen worden en de zorg die daarbij past , vast te willen leggen. PZP sluit hier naadloos op aan. Het gaat hier immers om het vooruit denken over kwaliteit van leven en welke zorg en ondersteuning daar nu en in de toekomst wel en/of niet bij past.

Vijf thema’s
Om PZP in de regio mogelijk te maken, is een werkgroep samengesteld van mensen uit diverse zorggerelateerde organisaties in de regio. Zij hebben samen 5 thema’s benoemd die aandacht vragen wil PZP goed geregeld kunnen worden. Deze thema’s zijn: Definitie PZP, Samenwerking en continuïteit van zorg, Verslaglegging en het delen van informatie, Communicatie met inwoners (en professional) en Scholing en ondersteuning. Projectleider Johan Oosterheert stelt een plan van aanpak op voor deze 5 thema’s. Dit plan van aanpak biedt handvatten voor de vervolgstappen die de regio in 2024 wil gaan zetten.

Even voorstellen: Johan Oosterheert

“Mijn naam is Johan Oosterheert en ik werk voor het consultancybureau Room to... in de medische markt. Na een lange periode te hebben gewerkt voor Philips en daarna als CEO voor verschillende medische startups, houd ik me als adviseur en projectleider nu vooral bezig met de implementatie van regionale medische projecten. johan-(1).pngRecent ben ik aan de slag gegaan met het onderwerp Proactieve Zorg Planning in de regio's Limburg en Zuid-Oost Brabant. Het onderwerp heeft mijn hart gestolen vanwege de potentiële impact voor zowel inwoners als zorgprofessionals. Toen ik dus werd gevraagd om het transmurale project Proactieve Zorg  Planning in de regio Salland van de grond te trekken, was ik meteen enthousiast. Want naast het feit dat het onderwerp boeit, zie ik ook goede kansen om gebruik te maken van ervaringen en trajecten in andere zorgregio's. En daarmee kunnen we de implementatie in de regio Salland versnellen. Inmiddels heb ik kennisgemaakt met hele fijne collega's in de regio en kijk ik uit naar de verdere voortgang in dit project!”

Heb je vragen? Bel (06-20014992) of mail (johan.oosterheert@room-to.nl) mij gerust.

 

 

 

Contact