‘Door samen te werken hoop ik de juiste kennis te vergaren over palliatieve zorg’

Nieuws NPZ Salland 09 mei 2024

Begin 2024 is de handtekening gezet onder de samenwerking tussen het Netwerk Palliatieve Zorg Salland (NPZ Salland) en Dimence. Het komende jaar zal voor beide partijen vooral in het teken staan van elkaar leren kennen en aftasten wat ze voor elkaar kunnen betekenen. Jolanda van Rij, verantwoordelijk voor de Divisie Ouderen ggz binnen Dimence, vertelt wat ze hoopt dat de samenwerking gaat brengen.

Voordat we inzoomen op de samenwerking, allereerst een korte introductie van Dimence en de divisie Ouderen ggz specifiek. De samenwerking is aangegaan met Dimence, vertegenwoordigd door Jolanda van Rij. De Divisie Ouderen ggz is verantwoordelijk voor de ouderenpsychiatrie. ‘De meeste ouderen die bij ons in behandeling komen, hebben klachten die passen bij een depressieve en/of angststoornis,’ legt Jolanda uit. ‘Somatiek, ofwel (chronische) lichamelijke klachten, kan ook een belangrijke rol spelen bij ouderen en van grote invloed zijn op hun psychisch welbevinden.  Zij kunnen psychische klachten krijgen door of verergeren door bijvoorbeeld diabetes, gewrichtsaandoeningen, cardiale problemen en neurologische problemen (Parkinson, CVA/TIA).

Reden om samen te werken
Reden om deel te nemen aan NPZ Salland zit hem met name op het gebied van kennisontwikkeling rondom palliatieve zorg. ‘Heel af en toe komt het voor dat een patiënt overlijdt gedurende een behandeltraject in een kliniek van Dimence. Binnen onze organisatie hebben we echter geen specialistische kennis over palliatieve zorg in huis. Enige kennis rondom deze vorm van zorg is dan ook zeker gewenst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan scholing voor onze medewerkers.’ Daarnaast worden binnen Dimence momenteel ook bijeenkomsten georganiseerd vanuit het netwerk Doodswens, thema palliatieve zorg.  Een aantal thema’s wordt besproken en er is onder meer behoefte aan specifieke gerichte kennis. Het NZP Salland kan mogelijk hierin ook een bijdrage leveren.’

Verwachtingen
Binnen de samenwerking tussen Dimence en NPZ Salland zijn geen ‘harde’ doelen geformuleerd. Het eerste jaar staat wat Jolanda betreft vooral in het teken van: elkaar leren kennen, ontdekken waar we elkaar kunnen versterken en wat we voor elkaar kunnen betekenen. ‘Omdat we niet dagelijks te maken hebben met palliatieve zorg, is het voor ons als organisatie de uitdaging om het thema Palliatieve zorg levendig te houden. Besteed je hier geen of niet structureel aandacht aan, dan ontsnapt het al snel aan de aandacht. Door samen te werken met NPZ Salland hoop ik dat we de juiste kennis vergaren over palliatieve zorg en het ook op de juiste manier weten te integreren binnen onze divisie Ouderen ggz als ook bij de andere organisatieonderdelen van Dimence.’

Mandy Kreuzen, netwerkcoördinator NPZ Salland, over de samenwerking: ‘Er zijn nog zeker barrières te doorbreken als het gaat om twee taboes in het leven: psychiatrische problemen en de dood. Daarom zijn samenwerken, kennis delen en het slechten van vooroordelen juist zo belangrijk voor deze patiëntengroep. Er liggen verschillende kansen; denk aan een zelfevaluatie palliatieve zorg binnen Dimence; het kunnen inbrengen van ggz kennis; het gebruikmaken van de uitkomsten van een project als ‘Concentreren en Spreiden van palliatieve zorg’ en de verbinding rondom het thema ‘Proactieve zorgplanning en psychiatrische problemen’. Hiermee zijn alle ingrediënten voor een stevige en wederkerige samenwerking aanwezig!’

Contact