Kartrekker Annike van der Schaaf over het Plan Maatschappelijke Bewustwording

Nieuws NPZ Salland 16 april 2024

Met haar jarenlange ervaring in de palliatieve zorg, vervult Annike sinds begin 2024 de rol van kartrekker Maatschappelijke Bewustwording binnen het Netwerk Palliatieve Zorg Salland. Nog maar net een kleine drie maanden op gang, zijn de eerste mooie stappen al gezet. Tijd dat Annike meer vertelt over het nut en de noodzaak van dit plan.

Kun je ons allereerst vertellen wat jouw rol inhoudt als kartrekker Maatschappelijke Bewustwording binnen het Netwerk Palliatieve Zorg Salland?

Mijn rol als kartrekker houdt in dat ik me bezighoud met het bevorderen van bewustwording rondom palliatieve zorg binnen de gemeenschap van Salland. Dit omvat het onderzoeken en aanspreken van verschillende groepen binnen de gemeenschap om het gesprek over palliatieve zorg aan te moedigen en te faciliteren.

Je hebt een brede ervaring in de palliatieve zorg. Wat is je achtergrond en hoe draagt deze bij aan je huidige rol?

Zeker, ik werk al geruime tijd in de palliatieve zorg, zowel als coördinator VPTZ bij Evenmens als verpleegkundige palliatieve zorg bij ZGR in Raalte. Ik ken en herken de behoeften en uitdagingen waarmee mensen worden geconfronteerd in de laatste fase van hun leven. Je ziet dat er eigenlijk nog veel te weinig én op tijd over gepraat wordt. Terwijl het zo belangrijk is dat iemand in de laatste fase van zijn leven de zorg ontvangt die hij/zij wenst zodat je met een lach en een traan op een mooie manier afscheid kunt nemen van het leven en je dierbaren.

Wat zijn de belangrijkste doelstellingen van het plan Maatschappelijke Bewustwording?

Het hoofddoel is om mensen aan te moedigen om na te denken en te praten over hun wensen en behoeften met betrekking tot hun laatste levensfase. Dit gaat niet zozeer om de medische aspecten, maar veel meer om vragen over hoe ze willen leven en sterven, waar ze willen zijn en welke zorg ze wensen. Door deze gesprekken aan te moedigen, streven we ernaar dat mensen zich beter voorbereid voelen en dat hun naasten hun wensen kunnen respecteren en vervullen. Dat geeft heel veel rust als het inderdaad zover is dat iemand niet heel lang meer te leven heeft.

Hoe ben je begonnen met het plan en wie zijn er bij betrokken?

We zijn begin 2024 gestart met het plan door een diverse projectgroep op te richten. Deze groep omvat onder andere vertegenwoordigers van een kerkelijke organisatie, een wijkverpleegkundige en een mantelzorgconsulent. De kracht van deze groep is dat ze de regio en de mensen kunnen. Ik geloof zelf ook erg in lokale betrokkenheid. Op dit moment zijn we bezig met het uitbreiden van onze samenwerkingen en het betrekken van meer mensen en organisaties uit de regio.

Wat zijn de uitdagingen binnen het plan?

Een van de belangrijkste uitdagingen is om de inwoners van Salland effectief aan te spreken en te betrekken bij het onderwerp palliatieve zorg. Ik geloof zelf erg in de kracht van lokale aanpak. Denk aan artikelen in lokale kranten, folders bij huisartsen, en zelfs bijeenkomsten in dorpskulturhusen en verenigingen als Vrouwen van Nu zijn allemaal potentiële manieren om het gesprek op gang te brengen. Maar goed, dit soort mogelijkheden willen we in kaart brengen. Daarnaast is het mobiliseren van voldoende middelen en mankracht binnen de zorgsector een doorlopende uitdaging. Het vergt tijd en toewijding om dit onderwerp op de agenda te houden en actie te ondernemen.

Er zijn al een aantal mooie concrete stappen gezet. Kun je meer vertellen over de plannen en stappen?

Zeker, we hebben contact gelegd met huisartsen die bereid zijn om informatieavonden over palliatieve zorg te organiseren in hun praktijken. Nog voor de zomer willen we de eerste bijeenkomsten georganiseerd hebben! Daarnaast zijn we van plan om in het najaar tijdens de Week van de Palliatieve Zorg een theatershow te organiseren om het bewustzijn te vergroten en het gesprek op gang te brengen.

Hoe hoop je dat het plan zich zal ontwikkelen?

Ik hoop dat we met dit plan concrete stappen kunnen zetten om meer mensen te bereiken in Salland en ze aan te zetten om te praten over hun persoonlijke wensen rondom het levenseinde. Met de steun van onze partners binnen het Netwerk Palliatieve Zorg Salland en de aansluiting bij Salland United vanuit inwonerparticipatie en proactieve zorg planning, geloof ik dat we dit kunnen bereiken. geloof ik dat we dit kunnen bereiken.

Contact