Paul Smit, Palliatief (Consultatie) Team Salland: ,,Neem contact met ons op als je wil sparren of als je vragen hebt. We zijn er voor je!”

Nieuws NPZ Salland 13 juni 2023

Paul-winter-2018-(6)-(1).jpg

Het palliatief team Salland bestaat al meer dan 20 jaar. Paul Smit is er zelf ook al jarenlang bij betrokken. Als Specialist Ouderengeneeskunde en Hospice arts bij De Winde heeft hij veel kennis en ervaring opgedaan met het begeleiden van mensen in hun laatste levensfase. Samen met zijn collega kaderartsen palliatieve zorg Linda Hartman (ook Specialist Ouderengeneeskunde bij Solis en Hospice Arts), Anouk Bovenkerk, huisarts en Hospice arts in Raalte en de “tweede schil” van het palliatief team, deelt hij via het palliatief team zijn kennis en ervaring met wie dit maar nodig heeft: van artsen tot verzorgenden. ‘We zijn er voor iedereen met cases of vraagstukken op het gebied van palliatieve zorg’.

Paul vindt het dankbaar en mooi werk om mensen in hun levensfase zo goed mogelijk te begeleiden. ,,Wij zijn er voor de patiënt zelf, maar zeker ook voor de familie en vrienden om hem of haar heen”, zegt hij. ,,We bieden een luisterend oor voor wie daar maar behoefte aan heeft en zorgen voor de juis-te psychische en medische begeleiding. Mensen in de laatste levensfase hebben behoefte om terug te kijken op hun leven en daar ook met iemand over te praten. Soms ben ik dat, soms een vrijwilliger, huis-arts of een verpleegkundige. Ook zijn er geestelijk verzorgers beschikbaar via het Centrum voor Levens-vragen (CvL) Salland die hier een belangrijke rol in kunnen vervullen.”

,,Daarnaast is het belangrijk om zoveel mogelijk goede voorlichting te geven aan de familieleden van de patiënt. Zij moeten er vertrouwen in hebben dat alles zo goed mogelijk verloopt en worden meegenomen in het proces. En uiteraard is het mijn taak om samen met de huisarts of andere betrokken artsen de juiste medische behandeling te geven. Wij zijn geen helden die mensen beter maken, maar wij zorgen voor een zo comfortabel mogelijk levenseinde.”

Complex
Hoe mooi het werk ook is, het kan gecompliceerd zijn. Voor Paul en zijn collega’s in het team, voor huisartsen, specialisten, verzorgenden, verpleegkundigen en andere betrokkenen. Zij lopen soms tegen vraagstukken of complexe situaties aan. Dan kunnen zij terecht bij het palliatief (consultatie) team. ,,Iedere professional die worstelt met een situatie of vraagstuk op palliatief gebied kan bij ons aankloppen”, zegt Paul. ,,Als ze nu contact met ons opnemen, krijgen ze eerst een palliatieve zorg verpleegkundige aan de telefoon. Hij of zij neemt de casus met de aanvrager door en legt deze zo nodig aan het palliatief team voor. Wij bereiden het antwoord voor en nemen contact op met degene die de casus heeft ingediend. We proberen hem of haar zo goed mogelijk te helpen en bieden eventueel de gelegenheid om met ons te sparren.” Op dit moment wordt er naar aanleiding van de pilot ‘Transitie Consultatie’ gewerkt aan een nieuw stroomschema waarmee zowel huisartsen als verzorgenden en verpleegkundigen hun weg naar het team nog eenvoudiger kunnen gaan vinden..

Tweede schil
Binnenkort krijgt het team versterking. Huisarts Mariel Kok wil eind 2023 de kaderopleiding palliatieve zorg volgen en zal dan ook lid worden van het palliatief team. Naast de kern van het palliatief team bestaat het team uit een tweede schil met in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners. Deze tweede schil bestaat uit een fysiotherapeut, ergotherapeut, geestelijk verzorger, een geriater, gespecialiseerd wijkverpleegkundigen en een verpleegkundig specialist. ,,Als het nodig is, schakelen we een lid van onze tweede schil in of zij ons”, licht Paul toe. ,,Eenmaal per twee maanden komen we allemaal bij elkaar om de ingediende casussen nog eens te bespreken. Hoe is het gelopen? Heeft de zorg baat bij onze ondersteuning gehad? Wat konden we beter of anders doen? Hoe heeft de aanvrager van de casus onze hulp ervaren? Op deze manier leren en verbeteren we steeds weer en doen we meer kennis op over de palliatieve zorg in de breedste zin van het woord. In de 20 jaar die we bestaan hebben we echt een schat aan ervaring opgedaan.”

Raadpleeg ons!
,,Het aantal consulten voor het palliatief team mag meer worden”, vindt Paul. ,,Ik ben ervan overtuigd dat iedere zorgprofessional zijn uiterste best doet bij de begeleiding in de laatste levensfase, maar er zijn altijd lastige of complexe situaties waarin het nuttig kan zijn om te sparren of om meer expertise in te schakelen.” Als voorbeeld noemt Paul o.a. de sedatie, al begint palliatieve zorg natuurlijk eerder bij het constateren van een ongeneeslijke ziekte. Het kan soms lastig zijn de juiste dosering te vinden. ,,Bij patiënten met een verslaving of een hersentumor kan het soms heel ingewikkeld zijn om de juiste sedatie toe te passen. Maar ook de pijnbestrijding kan complex zijn, of het tegengaan van misselijkheid. Allemaal situaties waarin wij als team mee kunnen kijken en adviezen kunnen geven. En wij zijn er ook om gewoon even te sparren of te praten over een lastige situatie. Mijn oproep is: bel ons! Wij zijn er voor iedere zorgprofessional en willen je graag bijstaan of helpen met een specifieke casus.”

Het palliatief team is tijdens kantooruren van 8.30 uur tot 17 uur bereikbaar op telefoonnummer: 0900-4455660. Voor acute situaties buiten kantooruren is een bovenregionaal team bereikbaar via: 088-6051444.

 

Contact