Nieuws NPZ Salland 11 september 2023

Het Kernteam van ons netwerk verwelkomt in september drie nieuwe leden. Gabrielle Disselhorst neemt de plaats in van Erna van Buiten, Noëlle Hagen vervangt Karin Boekema en Laura Berends neemt namens Vérian plaats in de kerngroep. Thuiszorgorganisatie Vérian is onlangs toegetreden tot het netwerk in onze regio. Zij stellen zich graag voor in deze nieuwsbrief en staan allemaal vol enthousiasme in de startblokken om hun bijdrage te leveren aan het netwerk.

Gabrielle-Disselhorst.jpg

 

 

Als eerste spreken we Gabrielle Disselhorst. In haar zonnige tuinhuis praten we met haar over de manier waarop ze in haar werk staat. Ze werkt al 33 jaar in de zorg, is van huis uit Z-verpleegkundige en heeft vooral gewerkt als woonondersteuner in de gehandicaptenzorg. Begin dit jaar heeft ze de stap gewaagd en is ze als ZZP-er in de zorg aan de slag gegaan. ,,Ik vond het een spannende stap, maar ben blij dat ik het heb gedaan”, vertelt ze. ,,Organisaties die tijdelijk verpleegkundigen nodig hebben, kunnen mij inhuren. Het loopt heel goed. ik werk onder andere regelmatig in ’t Dijkhuis in Bathmen en bij Avelijn. Daarnaast werk ik ook veel voor de thuiszorg via het Zorgmakelaarskantoor. Heel fijn om weer op deze manier aan het werk te zijn. Veel afwisseling en fijn om organisaties uit de brand te helpen. Als ZZP-er heb ik bovendien de kans om goed op de hoogte te blijven van alle verpleegtechnische handeling. Dat komt straks in de palliatieve zorg goed van pas.”

Naast haar eigen bedrijf in de zorg geeft ze ook voetreflexmassages en per 1 september start ze voor 16 uur per week als coördinator bij  Stichting Thuis Sterven Zuidwest Twente. Vanuit die functie neemt ze deel aan de Kerngroep. ,,Ik moest er wel even over nadenken”, vertelt ze. ,,Want ik ben natuurlijk net voor mezelf begonnen, maar aan de andere kant wilde ik altijd al in de palliatieve zorg werken. Dus dit is een hele mooie kans. Ik heb in het verleden als vrijwilliger gewerkt bij Stichting Thuis Sterven. Ik waakte ‘s nachts bij mensen die palliatieve zorg kregen. Maar dat werd te zwaar in combinatie met mijn werk. In mijn achterhoofd heeft altijd de wens geleefd om daar weer iets mee te gaan doen. Nu komt het op mijn pad en pak ik de kans. Maar ik blijf wel mijn eigen bedrijf ernaast houden. Juist die afwisseling vind ik fijn.”

Hoe ze haar rol in het netwerk precies gaat invullen, dat weet ze nog niet. ,,Ik ben me nu aan het inlezen en heb met Inge, de andere coördinator palliatieve zorg, met een aantal intakegesprekken mee gelopen”, laat ze weten. ,,Ik vind het wel heel waardevol om ook in het netwerk actief te zijn, want dat biedt mij veel ontwikkelkansen en mogelijkheden om met anderen te sparren. Maar uiteraard wil ik er zelf ook wat brengen. Hoe en wat? Dat gaat de toekomst uitwijzen. Eerst maar eens beginnen. Ik heb er zin in!”

Laura-en-ingrid-klein.jpg

 

 

 

 

Ingrid (links) en Laura (rechts)

 Vérian is onlangs toegetreden tot het netwerk, omdat zij nu ook wijkzorg leveren in Deventer. Laura Berends zal aan het Kernteam deelnemen en Ingrid Hendriks is als Palliatieve Zorg Verpleegkundige eerste aanspreekpunt voor regio Salland voor de praktische zaken. Binnen Vérian wordt veel waarde gehecht aan specialistische zorg. In totaal zijn er 10 specialistische teams, waarvan palliatieve zorg er een is. Laura is manager Specialistische Zorg en faciliteert al deze teams als leidinggevende. ,,Het zijn allemaal zelfsturende teams”, zegt Laura. ,, Ik zorg er vooral voor dat zij hun werk goed kunnen doen, inspireer hen en ben sparringpartner voor wie dat nodig heeft.”

Laura vindt het belangrijk om deel uit te maken van het netwerk. ,,Vérian vindt het belangrijk om ook op het gebied van palliatieve zorg samen te werken”, licht zij toe. ,,Wij nemen in drie regio’s deel aan palliatieve netwerken. Door met elkaar samen te werken, kunnen we van elkaar leren, kennis overdragen en palliatieve zorg in de regio’s naar een nog hoger niveau tillen.”

Ingrid is Palliatieve Zorg Verpleegkundige bij Vérian. Zij vervult deze functie sinds april 2022. Ze werkte 20 jaar in het ziekenhuis, onder andere op de afdeling Oncologie. Daarna stapte ze over naar een Hospice in Beekbergen. En in de tussentijd haalde ze ook nog haar HBO V-diploma. ,,Ik had de opleiding Verpleegkundige A al wel, maar wilde graag meer mogelijkheden”, vertelt ze. ,,Met HBO V ben je breder opgeleid. Begin vorig jaar kreeg ik de kans om als Palliatieve Zorg Verpleegkundige bij Vérian aan de slag te gaan. Die heb ik met beide handen gepakt.”

Het werk bij Vérian is anders dan in het Hospice. ,,Hier ben ik bij het hele palliatieve traject betrokken”, licht zij toe. ,,In het Hospice ben je alleen bij het levenseinde betrokken. Nu mag ik met mensen die uitbehandeld zijn in gesprek gaan over wat zij belangrijk vinden in deze fase van hun leven. We bespreken aan welke ondersteuning zij behoefte hebben. Van fysieke klachten tot behoefte op sociaal-emotioneel gebied, alles wordt besproken. Met die wensen gaan wij aan de slag, zodat we maatwerk kunnen leveren. Op die manier kan je voor zowel de patiënt als de familie van grote waarde zijn en de palliatieve fase zo passend mogelijk invullen.”

Ingrid deelt graag haar kennis met haar collega’s en vindt dat ook een belangrijk aspect van haar functie. ,,Regelmatig verzorg ik trainingen voor wijkteams”, vertelt ze. ,,Ik belicht dan hoe je kan zien dat iemand in de palliatieve fase zit, welke richtlijnen er zijn en hoe je met deze cliënten kan omgaan. Dat wordt erg gewaardeerd door de wijkteams. Op deze manier verspreiden we onze specialistische kennis. Daar hebben niet alleen de teams profijt van, maar zeker ook hun cliënten.”

Welke rol Laura en Ingrid precies in het netwerk gaan spelen, moet nog uitgekristalliseerd worden. Laura neemt in september voor de eerste keer deel aan de vergadering van het kernteam en Ingrid is voorlopig vooral eerste aanspreekpunt.

Noelle-Hagen.jpeg

 

 

 

 

 Noelle

 Noëlle Hagen werkt als Zorgmanager bij Humanitas en zal de plek innemen van Karin Boekema in het kernteam. Bij Humanitas stuurt zij naast de vijf zorgteams, ook het roosterteam en het nachtdienstteam aan. Een hele verantwoordelijkheid, maar ze doet het met plezier. ,,Ik heb tijdens mijn opleiding HBO-V al stage gelopen bij Humanitas”, vertelt ze. ,,Het was mijn eerste stageadres, dus ik ben weer terug bij waar ik ben begonnen. Het is een kleine organisatie met 185 bewoners en in totaal acht zorgteams. Dat is prettig werken.”

Na haar zwangerschapsverlof startte zij begin dit jaar in deze functie. Om de organisatie te leren kennen, liep ze zelf twee maanden mee met de verschillende zorgteams. ,,Ik vind het belangrijk om de bewoners en mijn collega’s te leren kennen”, licht zij toe. ,,En ik vind het ook leuk om weer even als verpleegkundige gewerkt te hebben. Ik heb er veel van geleerd en heb een aantal dingen gezien waar we met elkaar aan kunnen werken om de zorg nog beter te maken voor de bewoners.”

Voordat Noëlle bij Humanitas aan de slag ging, werkte zij als verpleegkundige in het Deventer Ziekenhuis op de afdelingen Long en Geriatrie. Hier werd haar interesse voor de ouderenzorg gewekt. ,,Naast de fysieke zorg is ook de sociaal emotionele zorg bij ouderen belangrijk”, zegt ze.
,,En zeker als het gaat om de zorg in de palliatieve fase is dat het geval. Juist die combinatie vind ik interessant. Je bent dan op alle vlakken bij iemand betrokken en ik heb ervaren dat je dan veel voor iemand kan betekenen.”

Binnen Humanitas is er een verzorgende aangenomen die de palliatieve zorg als specifiek aandachtspunt heeft. Zij wordt ook aangestuurd door Noëlle. ,,We gaan samen aan de slag om de palliatieve zorg binnen onze organisatie beter in te richten”, licht ze toe. ,,Nu is er vooral aandacht voor de terminale fase, maar juist in de fase daarvoor kan je als zorgmedewerker veel voor iemand doen. Daar willen we met onze zorgteams aan gaan werken. Medewerkers meer bewust maken van het feit dat ze hierbij ook samen kunnen werken met andere disciplines, zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten en psychologen.”

Ze verwacht veel profijt te hebben van deelname aan het netwerk palliatieve zorg. ,,Ik denk dat we hier veel van kunnen leren”, zegt ze. ,,En daarnaast vind ik het ook belangrijk om regionaal met elkaar in gesprek te zijn en ervaringen uit te wisselen. Daar wordt de palliatieve zorg in Salland alleen maar beter van. En dat is precies waar we het voor doen. Ik kijk uit naar de eerste vergadering in september en wil er samen met de andere organisaties graag mijn bijdrage aan leveren.”

Contact