Nieuw Hospice in Deventer

Nieuws NPZ Salland 20 april 2023

In de loop van 2024 opent Stichting Hospice Deventer een tweede hospice in Deventer. Dit hospice wordt gevestigd op de locatie van zorgcentrum de Bloemendal, het Laar in Deventer en wordt ondergebracht in een gebouw van woonzorg Nederland waarin meerdere zorgpartijen werkzaam zijn. Om dit mogelijk te maken moet er verbouwd en aangebouwd worden. Het nieuwe hospice wil graag samenwerken met het netwerk Palliatieve zorg Salland. Everard Post vertelt wat de filosofie van het nieuwe hospice is.

,,Het nieuwe hospice wordt een ‘’bijna thuis huis’’, vertelt Everard Post. Hij is nauw betrokken bij het realisteren van het hospice. ,,Er zijn straks vier gastenkamers en het biedt mensen de mogelijkheid om hun laatste levensfase door te brengen in een huiselijke sfeer en kleinschalige setting, als dat thuis niet (meer) kan of niet meer wenselijk is. Als dat wenselijk en mogelijk is, dan kan de eigen huisarts de medische zorg blijven leveren.”

Geschoolde vrijwilligers en ondersteuning van professionals
Het hospice wordt bestuurd door de Stichting Hospice Deventer. ,,De begeleiding en verzorging van de gasten, de ondersteuning van de mantelzorg, de verschillende huishoudelijke en administratieve taken worden verricht door geschoolde (zorg)vrijwilligers, waar nodig ondersteund door professionals”, vertelt Everard. ,,De dagelijkse leiding ligt bij twee co√∂rdinatoren.”

De Stichting Hospice Deventer vindt het waardevol om samen te werken met het netwerk palliatieve zorg Salland. ,,We nemen vanaf nu dus ook deel aan de activiteiten. We zullen dus vanaf nu zichtbaar worden en we houden u op de hoogte van de ontwikkelingen rond het nieuwe hospice.” 

Impressies van het nieuwe hospice:

 

Contact