Morris van der Hoeven: ‘We schudden graag de boel op’

Nieuws NPZ Salland 13 februari 2024

Als Netwerk Palliatieve Zorg Salland (NPZ Salland) hebben we veel kennis en kunde in huis. Hoe zorgen we ervoor dat deze palliatieve gespecialiseerde kennis en kunde in Salland op een toegankelijke en vanzelfsprekende wijze beschikbaar en toegankelijk is voor zorgprofessionals? Aan organisatieadviesbureau Goed geschud uit Utrecht de uitdaging om hier het antwoord op te vinden. In 4 vragen legt Morris van der Hoeven van Goed geschud uit hoe zij te werk gaan, wat de grote uitdaging is en wat hen de juiste partner in dit vraagstuk maakt.

Morris, kun je eerst jezelf en Goed geschud introduceren?
Ja zeker. Ik begin bij mijzelf; sinds een jaar werk ik als adviseur bij Goed geschud. We werken in een team van 11 mensen, stuk voor stuk enthousiaste en vakkundige mensen. Kijken we naar onze opdrachtgevers, dan zijn dat maatschappelijke organisaties binnen het onderwijs en welzijn en overheden als gemeenten. Om je een idee te geven van vraagstukken waarbij wij betrokken worden: ‘Wat maakt hybride onderwijs succesvol?’, ‘Hoe zorgen we voor een goede inburgering binnen onze gemeente?’ Maar bijvoorbeeld ook de vraag: ‘Welke strategische focus kiezen we als welzijnsorganisatie om maatschappelijke impact te maken?’ Je ziet dat de opgaves heel breed en divers zijn. Wat onze opdrachtgevers en hun vraagstukken gemeen hebben, is dat ze maatschappelijke impact willen hebben en een beweging willen creëren.’

Kun je ons meer vertellen over de opdracht die jullie hebben meegekregen en wat de belangrijkste uitdaging is?
‘Er is binnen Salland veel kennis en kunde op het gebied van palliatieve zorg. Er zijn veel specialisten op dit gebied, alleen zijn ze niet gecentraliseerd. Professionals als huisartsen, verzorgenden, palliatief verpleegkundigen, hospicemedewerkers, et cetera, hebben ieder hun eigen vragen en dilemma’s. Maar omdat er geen centraal aanspreekpunt is, bewandelt iedere professional zijn eigen weg op zoek naar informatie. Tel daarbij op dat er binnen Salland veel verschillende organisaties zijn met elk hun eigen richtlijnen en regels, dan is het best een uitdaging om één route te realiseren. Dit is meteen ook een belangrijke uitdaging binnen ons onderzoek. Het netwerk wil de kennis en kunde dusdanig organiseren dat iedere professional snel antwoord krijgt op zijn/haar specifieke vraag. Aan ons als Goed geschud om te onderzoeken hoe dit binnen Salland op de juiste manier georganiseerd kan worden.’

Hoe pakken jullie dit aan?
‘We beginnen altijd met de vraag ‘Wat is ons gezamenlijke doel?’ Dat is stap 1. Hiervoor organiseren we groepssessies met betrokkenen. Aan bod komen onder meer vragen als ‘Wat maakt dat we ons doel op dit moment niet bereiken? Wat zijn de beren op de weg? Dit maken we concreet. De volgende stap is om de uitkomsten van de groepssessies om te zetten naar ontwerpcriteria. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hypothetische criteria als ‘professionals moeten binnen 24 uur antwoord krijgen op hun vraag’, ‘de administratieve last mag niet groter worden’ en ‘één centrale vraagbaak voor iedereen’. Deze bespreken we met de bestuurders. De derde stap is dat we toewerken naar een voorstel waarbij we experts uit het werkveld betrokken. Middels meerdere ontwerpsessies finetunen we het geheel tot een uiteindelijk zorgleidraad. Hebben we dit? Dan is het tijd om dit voor te leggen aan en af te stemmen met de bestuurders. De laatste stap, stap 5, is het opstellen van een meet- en monitorsysteem. De verwachting is dat we dit laatste na de zomer realiseren.’

En tot slot, wat maakt jullie tot de juiste partner van NPZ Salland in dit verhaal?
‘We doen onze naam eer aan. We schudden namelijk graag de boel op, in positieve zin. Hiervoor heb ik verteld over onze aanpak. Dat doen we altijd gefaseerd en gestructureerd vanuit de basis. We scheiden hoofd- en bijzaken van elkaar en finetunen stap voor stap het voorstel tot een uiteindelijke versie. Onze kracht is ook dat we alle partijen hierbij betrekken. Dus niet alleen managers en bestuurders, maar ook de zorgverleners. Kijk ik naar dit project, dan hebben we gesprekken met in totaal zo’n 50 tot 70 mensen. Bovendien willen we als bureau écht maatschappelijke impact maken. Vertalen we dit naar het vraagstuk vanuit het netwerk, dan is ons doel dat alle kennis en kunde toegankelijk is voor zorgverleners én dat zij eenvoudig de weg weten te vinden naar deze informatie.

 

Contact