Jackie van Beek nieuw regionaal bestuurlijk aanspreekpunt

Nieuws NPZ Salland 06 maart 2024

Per 1 februari 2024 is Jackie van Beek het nieuwe regionaal bestuurlijk aanspreekpunt van het Netwerk Palliatieve Zorg Salland (NPZ Salland). Zij volgt hiermee Loes Kater op. Voor Jackie een mooie stap. ‘Want’, zo zegt ze, ‘in deze fase van het leven kun je echt het verschil maken hoe mensen afscheid nemen van het leven. Alleen daarom al verdient palliatieve zorg een plek op de agenda bij alle betrokken partijen.’ Hoe Jackie dit samen met haar collega’s van NPZ Salland hoopt te bereiken? Daarover en meer vertelt ze in dit interview.

Jackie, als we kijken naar jouw loopbaan in de zorg, dan kunnen we stellen dat palliatieve zorg er min of meer als een rode draad door heen loopt. De stap naar bestuurder van NPZ Salland was in dat opzicht haast een logische stap, of niet?
‘Ik ben inderdaad altijd heel nauw betrokken geweest bij palliatieve zorg. Inmiddels zit ik 40 jaar in de zorg en vanuit diverse rollen en functies heb ik te maken gehad met deze levensfase. Zowel in mijn tijd als verpleegkundige als vanuit management en directiefuncties bij onder meer de Hartkamp, Het Bijna Thuis Huis in Raalte en ’t Dijkhuis in Bathmen. En mensen kennen mij ook vanuit de kerngroep van het NPZ Salland waar ik deel van uit maakte. Dus ja, de stap naar de functie van bestuurder was geen grote stap, maar wel eentje waarin ik nog meer kan strijden voor aandacht voor palliatieve zorg.’

 Wat betekent palliatieve zorg voor jou?
‘Onze laatste levensfase is heel kort vergeleken bij de rest van ons leven, maar daarom niet minder belangrijk. Enerzijds kan het een hele verdrietige fase zijn, anderzijds juist ook een hele bijzondere. Het is een tijd van bezinning, reflectie, van een lach en een traan en herinneringen. Juist daarom is het heel belangrijk dat iedereen op een passende manier afscheid kan nemen van het leven.’

Even terug naar jouw ervaring met palliatieve zorg. Wat zijn volgens jou de belangrijkste verschillen tussen 40 jaar geleden en nu?
‘In de jaren zie je dat de cliënt en diens familie een steeds grotere rol heeft gekregen en meer en meer regie voert over het eigen leven. En daarmee bedoel ik dat het nu meer vanzelfsprekend is dat de cliënt zijn eigen weg naar het overlijden kan bepalen.. Dat is mooi om te zien. Tevens is er een veel betere samenwerking tussen alle betrokkenen rondom dit proces, denk aan artsen, verpleegkundigen en mantelzorgers en vrijwilligers.’

Als bestuurder hoop je nog meer te kunnen strijden voor aandacht voor palliatieve zorg. Waarom is dat zo hard nodig?
‘Ja, het zou mooi geweest zijn als dat niet zo was, maar de praktijk is weerbarstig. Onze laatste levensfase is in feite heel kort, maar enorm cruciaal. Mijn ervaring is dat je hier zoveel kunt betekenen voor een cliënt en diens naasten. Juist omdat het zo belangrijk is dat iemand afscheid kan nemen van het leven zoals hij of zij het graag wil. Het heeft alleen nog niet altijd een vanzelfsprekende plek op de agenda. Terwijl dit wel belangrijk is en belangrijker gaat worden. Immers, het aantal ouderen neemt toe en daarmee ook de behoefte aan goede palliatieve zorg.

Welke actiepunten staan wat jou betreft op de agenda van NPZ Salland?
Eén van de aandachtspunten is de proactieve zorgplanning. Het streven is dat we dit binnen nu en twee tot drie jaar goed opgezet hebben. Daarnaast is het delen van kennis en kunde heel belangrijk. Hoe kunnen we met elkaar de specialistische kennis goed vormgeven? Dit jaar hopen we hier meer inzicht in te krijgen en grote stappen in te zetten. Hiervoor hebben we de hulp en expertise ingeschakeld van organisatieadviesbureau Goed geschud. Voor de toekomst is het verder van belang dat er meer samenhang komt binnen Salland tussen ons netwerk en alle andere zorgnetwerken. En om onze ambities waar te maken is tevens essentieel dat we de continuïteit van onze processen en projecten bewaken.’

Nog een laatste vraag Jackie; waar ben je trots op?
‘NPZ Salland heeft veel deelnemers die elkaar goed kennen, ondersteunen en verbinden. Wat ik heel mooi vind om te zien en waar ik ook trots op ben, is dat iedereen heel betrokken is. Dat is echt de kracht van het netwerk.’

 

 

Contact