Inloophuis Oncologie Salland: Een rust- en steunpunt voor kankerpatiënten in Deventer

Nieuws NPZ Salland 16 april 2024

Recentelijk opende het eerste Inloophuis Oncologie Salland haar deuren in Deventer. Dit huis biedt een warme plek aan iedereen die te maken heeft (gehad) met kanker, waar zij niet alleen een luisterend oor vinden maar ook praktische hulp en ondersteuning. Anne van der Heijden, oprichter en initiatiefnemer van het inloophuis, deelt zijn visie op het belang en de noodzaak van dit initiatief.

"Jaarlijks ontvangen zo'n 2000 mensen in Deventer de diagnose kanker," vertelt Anne. "Ongeveer een derde van hen voelt de behoefte aan een inloophuis. Het moment dat je te horen krijgt dat je kanker hebt, brengt een enorme emotionele belasting met zich mee. Veel mensen ervaren ook een gevoel van isolatie, omdat hun directe omgeving niet altijd weet hoe ze moeten omgaan met de situatie." Anne spreekt uit eigen ervaring; ook hij heeft kanker gehad. Dit heeft hem extra gemotiveerd om zich in te zetten voor het inloophuis.

Persoonlijke aandacht
De toegevoegde waarde van Inloophuis Oncologie Salland ligt volgens Anne in het omarmen van de zes pijlers van positieve gezondheid: fysiek en mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, dagelijks functioneren en meedoen. Anne benadrukt dat het inloophuis zich richt op de individuele behoeften van elke persoon. "Ons inloophuis biedt informele zorg die centraal staat rondom de behoeften van individuen. We helpen mensen die ziek zijn (geweest), naasten en nabestaanden om de regie over hun leven weer in eigen handen te nemen."

Waarom bezoeken?
Het scala aan ondersteuning dat geboden wordt, is breed en flexibel. "Of je nu behoefte hebt aan een wandeling, informatie over financiële regelingen, een gesprek met een therapeut, of simpelweg een luisterend oor, bij ons kan het allemaal," legt Anne uit. "We brengen mensen in contact met anderen die hen kunnen bijstaan, organiseren ontspannende activiteiten zoals wandelingen en tuinieren, en bieden tevens praktische hulp." De redenen om het Inloophuis te bezoeken zijn dan ook divers: van behoefte aan een openhartig gesprek tot het vinden van rust, warmte, en betrokkenheid. Ook het ontmoeten van lotgenoten, het bijwonen van lezingen, of het deelnemen aan groepsactiviteiten behoren tot de mogelijkheden.

Regie over eigen leven
Inloophuizen zijn van onschatbare waarde als het gaat om het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met kanker en hun naasten, zowel in de curatieve als palliatieve fase van de ziekte. Volgens Anne schuilt de kracht van het inloophuis in het uitgebreide en hoogwaardige netwerk dat het biedt. "We vormen in feite een community van en voor mensen met en na kanker. Meer dan 80 procent van de mensen in de palliatieve fase heeft behoefte aan sociaal contact en het vinden van zingeving in het leven. Want zelfs als je genezen bent verklaard, blijft de komende jaren een zekere mate van onzekerheid bestaan. Het Inloophuis Oncologie Salland ondersteunt mensen om op eigen kracht de regie over hun leven terug te nemen.

Netwerk
Over een jaar hoopt Anne terug te kijken op een jaar waar heel veel mensen steun hebben gehad aan het inloophuis. ‘Op termijn zie ik ons als één van de ‘zorgbolletjes’ in het gezondheidsnetwerk en dat oncologen van het Deventer Ziekenhuis, maar ook huisartsen en andere betrokkenen, cliënten doorverwijzen naar ons inloophuis. Ook zie ik zeker verbinding met het NPZ Salland. Waar kunnen we elkaar  bij ondersteunen en wat kunnen we van elkaar leren?’

Bezoek het Inloophuis
Het inloophuis is gevestigd in het clubhuis van voetbalclub Davo, tegenover het Deventer Ziekenhuis. Twee ochtenden per week is het open van 9.00 tot 12.00 uur. Het is een inloophuis, dus een afspraak maken is niet nodig. De koffie staat klaar. Meer informatie over inloophuissalland.nl.

Contact