Huisarts Mariël Kok draait vanaf september mee in het Palliatief Team Salland

Nieuws NPZ Salland 29 augustus 2023

pasfoto-mariel.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Huisarts Mariël Kok uit Deventer draait vanaf september mee met het Palliatief Team Salland. Ze is al jaren betrokken bij de palliatieve zorg in de regio en heeft sinds haar studie een voorliefde voor deze zorg. Mariël start in november met de opleiding Kaderarts Palliatieve Zorg en draait dus gedurende deze tweejarige opleiding al mee met het team. Na haar opleiding zal ze er volwaardig lid van worden. Wat drijft haar en hoe kijkt zij als huisarts tegen de palliatieve zorg aan?

Al sinds 2011 is Mariël huisarts op het Noorderplein in Deventer. Een praktijk met inmiddels drie praktijkhouders en drie waarnemers, aan de rand van het centrum. Ze kwam daar na haar studie terecht als waarnemer en nam in 2014 de praktijk van een van de huisartsen over. Ze is dus bijna tien jaar praktijkhouder. Tijdens haar studie kreeg ze belangstelling voor de palliatieve zorg. ,, Mijn  interesse voor de palliatieve zorg is begonnen tijdens mijn werk als AIOS interne geneeskunde voor de opleiding cardiologie die ik toen deed”, vertelt Mariël. ,,Ik vroeg me af hoe het verder zou gaan met patiënten die te horen krijgen dat ze uitbehandeld zijn. Ik besloot daarom de cursus palliatieve zorg voor arts-assistenten in het ziekenhuis te volgen. Deze werd gegeven door Wim Veldhuis, voormalig kaderhuisarts Palliatieve zorg in onze regio Deventer. Tijdens de cursus voelde ik dat daar mijn hart lag.”

Persoonlijke zorg
Waarom vindt ze deze vorm van zorg zo bijzonder? Daar hoeft ze niet lang over na te denken.
,,Ik vind het mooi om mensen in hun laatste levensfase zorg te mogen leveren die passend en goed is”, zegt ze vol overtuiging. ,,En dat heeft er ook toe geleid dat ik de switch naar de opleiding voor huisarts heb gemaakt. Ik kan in de palliatieve zorg heel veel van mezelf kwijt. Het gaat hier vooral om maatwerk. Ik wil het voor de patiënt en zijn familie allemaal zo goed mogelijk laten verlopen en zijn of haar wensen rond de laatste levensfase zo goed mogelijk invullen. Het is echt persoonlijke zorg die je dichtbij de patiënt levert, daar haal ik veel voldoening uit.”  

Kennis delen
Een ander aspect dat ze heel belangrijk vindt, is het delen van haar kennis met collega huisartsen.
,,In mijn huisartsenopleiding heb ik een differentiatie palliatieve zorg gedaan”, laat ze weten. ,,Hierin heb ik onder andere nascholing gegeven aan alle huisartsen in de regio met Wim Veldhuis en Paul Smit. Het ging dan vooral over situaties die je tegen kan komen binnen de palliatieve zorg en de richtlijnen die er voorhanden zijn. Dat was ontzettend leuk om te mogen doen. Ik merk dat veel collega huisartsen en specialisten zich niet bekwaam voelen in de palliatieve zorg. Daarom probeer ik  steeds een laagdrempelige vraagbaak te zijn binnen onze praktijk en voor de collega artsen in de regio.”

Rol binnen het netwerk
Binnenkort kan Mariël haar adviezen zelf geven vanuit het Palliatief Team Salland. In eerste instantie zal ze dat doen met supervisie. Als haar opleiding is afgerond, kan ze volwaardig meedraaien in het consultatieteam. Als kaderarts in opleiding zal ze ook samen optrekken met haar collega huisarts en kaderarts Anouk Bovenkerk binnen de HCDO. “We houden ons bezig met onderwerpen binnen de huisartsengroep op het gebied van palliatieve zorg, zo zorgen we voor onderwijs en we zorgen dat de vertaalslag wordt gemaakt van landelijke richtlijnen naar lokaal. Maar ook  Advance Care Planning (ACP) is een belangrijk speerpunt dat we in de toekomst willen oppakken. Ik zal vanuit het Palliatief Team Salland dan ook deelnemen aan het regionale ACP-team.”   

Juiste moment
De deelname van Mariël Kok aan het Palliatief Team Salland komt op het goede moment. Er is een kaderarts met pensioen gegaan en de tweede volgt binnenkort. ,,Er is om die reden al veel behoefte aan een nieuwe kaderarts Palliatieve Zorg in de regio”, licht Mariël toe. “Daarnaast willen we het regionale palliatief netwerk meer zichtbaar maken en hopen we dat er meer geconsulteerd zal worden. Dat alles motiveerde mij om de kaderopleiding te gaan doen. Er is in de regio veel werk te doen en ik wil daar heel graag mijn steentje aan bijdragen!”

Contact