Activiteiten Léven tot het Einde

Leven tot het Einde is een werkgroep bestaande uit een combinatie van vrijwilligers en professionals die samen met de netwerkorganisaties een aantal activiteiten per jaar organiseert. Het doel van de activiteiten is onder meer:

  • Het bewustzijn over palliatieve zorg bij burgers te vergoten; het normaal vinden om tijdig stil te staan bij het levenseinde
  • De kennis over en organisatie van palliatieve zorg (voor o.a. speciale doelgroepen zoals kinderen, ggz, vgz, dementerenden, dak- en thuislozen) te verspreiden

Vanwege COVID heeft de werkgroep een tijd stilgestaan maar voorzichtig durven zij weer vooruit te kijken naar de activiteiten in 2022:

Marktevenementen

Symposium Palliatieve Zorg Salland (September 2022)

Wil jij graag meedenken? Meld je dan nu aan bij netwerkcoördinator Mandy Kreuzen, m.kreuzen@carinova.nl.

Contact