Activiteiten Léven tot het Einde

Eén van de pijlers van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II) is het vergroten van de bewustwording in de maatschappij rondom het thema 'nu praten over later. De dood, praat erover, niet eroverheen'. 

Het doel van deze bewustwording is dat men eerder het gesprek aangaat over wat voor hem/haar belangrijk is tijdens de laatste levensfase. Hiermee kunnen veel onnodige opnames en overbehandeling worden voorkomen. Ook komt hiermee het kunnen sterven op de plek van voorkeur voor mensen dichterbij. 

Het Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ) Salland besteed daarom ook regionaal aandacht aan 'bewustwording in de maatschappij'. 

Het doel van de netwerkactiviteiten is onder meer:

  • Het bewustzijn over palliatieve zorg bij burgers te vergoten; het normaal vinden om tijdig stil te staan bij het levenseinde
  • De kennis over en de organisatie van palliatieve zorg te verspreiden

 

Activiteiten 2022

Online Regionale Facebook Campagne

Marktevenement 'Dag van de aandacht voor Sterven'

De week van de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg (IDPZ) 2022 

 

Wil jij graag meedenken? Mail dan nu naar netwerkcoördinator Mandy Kreuzen, m.kreuzen@carinova.nl.

Contact