Activiteiten Léven tot het Einde

Eén van de pijlers van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II) is het vergroten van de bewustwording in de maatschappij rondom het thema 'nu praten over later'. 

Het doel van deze bewustwording is dat men eerder het gesprek aangaat over wat voor hem/haar belangrijk is tijdens de laatste levensfase. Hiermee kan passende zorg worden verleend en kunnen veel onnodige opnames en overbehandeling worden voorkomen. Daarnaast is het ondersteunend voor het kunnen sterven op de plek van voorkeur.

Het Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ) Salland besteed daarom ook regionaal aandacht aan 'bewustwording in de maatschappij'. 

Het doel van de netwerkactiviteiten is onder meer:

  • Het bewustzijn over palliatieve zorg bij zowel de inwoner als de professional te vergoten; het normaal vinden om tijdig stil te staan bij het levenseinde
  • De kennis over en de organisatie van palliatieve zorg te verspreiden

 

Activiteiten 2023

LinkedIn NPZ Salland

Facebook NPZ Salland

Nieuwsbrief NPZ Salland

Maandelijks publiekscampagne te vinden in magazine ONS

De week van de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg (IDPZ) 2023

 

Wil jij graag meedenken over bewustwording in de maatschappij? Mail dan naar netwerkcoördinator Mandy Kreuzen, m.kreuzen@carinova.nl.

Contact