Immunotherapie, wat je als zorgverlener over wilt weten
Evenement NPZ Noordwest Veluwe 20-09-2022
Immunotherapie, wat je als zorgverlener over wilt weten
Flyer Palliatieve en terminale zorg voor een patiënt met corona
Nieuws NPZ Noordwest Veluwe geplaatst op 29-06-2022
Flyer Palliatieve en terminale zorg voor een patiënt met corona
Uitnodiging: Branchemeeting voor zorgprofessionals in de regio NW Veluwe
Evenement NPZ Noordwest Veluwe 06-10-2022
Uitnodiging: Branchemeeting voor zorgprofessionals in de regio NW Veluwe Datum: 6 oktober 2022. Locatie: opstandingskerk Nunspeet, Feithenhofweg 24, Nunspeet. Tijdstip: 19:00-21.30 Thema: Doodgewoon. Hoe open jij het gesprek over verlies? Beste zorgmedewerker, Het leveren van fysieke en praktische zorg is voor velen geen probleem. Het gesprek aangaan over existentiële onderwerpen kan soms ervaren worden als uitdagend en ingewikkeld. Henri Heijink en Margot van Rijn, beide rouw-en verliestherapeut en trainer bij Centrum DUO willen je 6 oktober meenemen in een dynamisch, interactief en ervaringsgerichte avond met als thema: DOODGEWOON. HOE OPEN JIJ EEN GESPREK OVER VERLIES? In het eerste deel van de avond wordt er stilgestaan bij de vraag wat je als zorgprofessional bij jezelf ontmoet als je te maken krijgt met verlies. Verlies kan een overlijden betreffen, maar ook ziekte, ouderdom en (andere) beperkingen. Henri en Margot maken gebruik van theoretische achtergronden en zetten je actief in beweging. Het tweede gedeelte van de avond staat in het teken van de implementatie. Hoe begin je een gesprek? Wat helpt jou (en de ander) om het te durven? Hoe maak je verbinding. Onze wens is dat je geïnspireerd weer naar huis gaat om hiermee in de praktijk aan de slag te gaan. Opgeven kan via: nog iets zeggen over accreditatie. Wij hopen je te ontmoeten! Hartelijke groep van de werkgroep branchemeeting: Dieneke Loosman: coördinator zorg en kwaliteit Hospice De regenboog Korine Lans, verpleegkundige Hospice De regenboog Gerrinda van der Veen: directeur Hospice De Regenboog Willemien Schep: netwerk coördinator palliatieve zorg Noordwest Veluwe
Palliatieve Sedatie. De nieuwe richtlijn
Evenement NPZ Noordwest Veluwe 06-09-2022
Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (IKNL & Palliactief, 2017) meldt dat bij een indicatie voor palliatieve sedatie, zeker wanneer het gaat om continue palliatieve sedatie, de betekenis en uitvoering hiervan goed met de patiënt en naasten moet worden besproken. Dit vraagt van verpleegkundigen en (huis)artsen dat zij goede kennis van zaken hebben om dit gesprek te kunnen voeren. In afstemming met elkaar en andere disciplines. Een herziene richtlijn palliatieve sedatie staat op punt van verschijnen. Als verpleegkundige of (huis)arts betrokken bij palliatieve sedatie wil je alles weten van (veranderingen in) deze nieuwe richtlijn. Dan is deze bijscholing online de juiste plek. Spreker Alexander de Graeff, consulent bij het PTMN en hospicearts (en tot voor kort internist oncoloog) Aanmelden en kosten Aanmelden uit de regio Eemland en Noordwest Veluwe kan via de website van het netwerk Eemland. Je ontvangt een bevestiging en kort vooraf de Zoom-link. Deelname is kosteloos. Bij veel aanmeldingen komt er een wachtlijst. Bij vragen richt je tot de netwerkcoördinatoren marjan.hoeijmakers@beweging3.nl T 06 10288650 of w.schep@willemholtrophospice.nl T 06 36183680 PROGRAMMA TIJD 18.45 uur Digitale inloop 19.00 uur Welkom en introductie 19.10 uur Inhoud van de herziene richtlijn (nog concept) 19.40 uur Groepsgesprekken aan de hand van stellingen (breakout rooms) 20.10 uur PAUZE 20.15 uur Plenaire bespreking 20.55 uur Afsluiting
Onderwijsknooppunt Palliatieve Zorg Septet
Evenement NPZ Noordwest Veluwe 27-09-2022
17.00 – 17.45 uur Pizza punten brainstorm 17.45 – 18.00 uur Pauze en netwerken 18.00 – 18.45 uur Waar ben je trots op in jouw onderwijs ten aanzien van advance care planning? Visie vanuit patiënten perspectief op advance care planning – Jannie Oskam 18.45 – 19.00 uur Rondvraag en afsluiting
Psychiatrie en palliatieve zorg. Een verdiepingsmodule in 3 delen
Nieuws NPZ Noordwest Veluwe geplaatst op 30-03-2022
Psychiatrie en palliatieve zorg Een verdiepingsmodule in 3 delen
Kwaliteit van leven tot het einde
Nieuws NPZ Noordwest Veluwe geplaatst op 30-03-2022
Kwaliteit van leven tot het einde
Live scholing door Mark Pul
Nieuws NPZ Noordwest Veluwe geplaatst op 22-03-2022
Delier, Depressie en Dementie in de palliatieve fase voor verpleegkundigen & verzorgenden Op 15 maart hadden we als netwerk weer een live bijeenkomst in de Foyer van Sonnevanck. Het was goed om elkaar weer eens live te treffen. Huisarts en palliatief consultarts Mark Pul heeft vanuit de richtlijnen en jarenlange ervaring uitleg gegeven hoe (verpleegkundige) diagnoses te stellen en juiste interventies te nemen. Hij benadrukte dat het vooral belangrijk is om in de zorg samen te werken. Vooral in de palliatieve zorg. Als Verzorgenden en verpleegkundigen is het onderscheid tussen dementie, depressie en delier soms moeilijk te maken, maar door goed te observeren en over te dragen, kan je als team de juiste diagnose en interventies uitzetten. . Tijdens deze bijeenkomst is uitgebreid stil gestaan bij deze aandoeningen die veel gemeenschappelijke kenmerken vertonen en in de palliatieve fase. Cognitieve achteruitgang en gedragskenmerken die te zien zijn bij deze ziektebeelden en er zijn handvatten aangereikt om de juiste interventies te nemen in de dagelijkse beroepspraktijk. Samenwerken voor goede zorg was dus het motto en het voelde weer goed om samen te komen voor de deskundigheidbevordering van ons mooie vak. Graag zien we elkaar weer op 4 april Omgaan met zingevingsvragen in de palliatieve fase 18 mei Bewust stoppen met eten en drinken (STED) Beide bijeenkomsten op de Sonnevancklaan 2 in Harderwijk
Scholing ‘omgaan met zingevingsvragen in de praktijk van de wijkverpleging’
Evenement NPZ Noordwest Veluwe 21-04-2022
Wanneer iemand (ernstig en/of chronisch) ziek wordt gebeurt er veel in zijn/haar leven. Niet alleen fysiek maar ook op het mentale vlak. Allerlei vragen kunnen bovendrijven: waarom overkomt mij dit; wie ben ik nog nu ik niet meer kan werken; wat heeft mijn partner nog aan mij; ben ik een ander niet alleen maar tot last; waar put ik kracht uit; is er iets of iemand die mij dit aandoet? Als wijkverpleegkundige werk je met zorgplannen, waarin ook de aandacht voor dit soort zingevingsvragen staan beschreven. Maar hoe herken je deze vragen en hoe begin je een gesprek hierover in de beperkte tijd die je ter beschikking hebt; hoe stel je de goede vragen …ook als je zelf geen antwoorden hebt? Geestelijk verzorgers gaan dagelijks met mensen in gesprek over deze vragen. Marleen Molendijk-Smits en Thea Kloek – beide geestelijk verzorgers bij het Centrum voor Levensvragen Noordwest Veluwe geven een scholing over het omgaan met zingevingsvragen in de praktijk van de wijkverpleegkundige. Enkele reacties van deelnemers uit eerdere scholingen: • “Ik kan nu woorden geven aan wat ‘zingeving’ eigenlijk is” • “Ik zie wat het met de ander kan doen als je vraagt naar zingeving • “Ik zie altijd op tegen dit soort onderwerpen, vind het vaak vaag en zweverig, maar ik zie nu de waarde van het bespreken’ • “Eigenlijk is dit een heel algemeen en gewoon onderwerp, we zouden allemaal hier eens bij stil mogen staan” • “Ik zie een aanknopingspunt om een cliënt te bereiken wat ik hiervoor nog niet zag Wanneer: Donderdag 21 april 2022 Tijd: 19.30 - 21.00 uur Waar: Gereformeerde kerk Achterstraat 39 Putten Graag aanmelden via deze link via netwerk palliatieve zorg NW Veluwe Je ontvangt na afloop een bewijs van deelname Er zijn geen kosten aan deze scholing verbonden omdat ze onderdeel van het actieonderzoek interdisciplinair samenwerken in de zingeving thuis van Hoge school VIAA
STED – Stoppen met Eten en Drinken
Evenement NPZ Noordwest Veluwe 18-05-2022
Docenten: Arts – Pieter Schimmel Verpleegkundige en Geestelijk verzorger • Wat is STED • Verloop van het proces • Regie over het levenseinde • Ethische overwegingen • Voorbereiding en begeleiding aan de hand de vier dimensies PZ
Aanmelden nieuwsbrief
Klik op de knop hieronder om je aan te melden voor onze nieuwsbrief