In gesprek met de burger: informatiebijeenkomsten over palliatieve zorg

Nieuws NPZ Noordwest Veluwe 06 oktober 2021

Het is belangrijk dat burgers zich bewust worden van het bestaan van en de (on)mogelijkheden van palliatieve zorg. Uit een pilotstudie is gebleken dat publieksbijeenkomsten dit bevorderen. Vroegtijdig nadenken en praten over voorkeuren rond het levenseinde kunnen zo worden gestimuleerd, zodat mensen zoveel mogelijk de regie houden over hun eigen leven en sterven.

Bijeenkomsten in het land

In 12 netwerken palliatieve zorg worden in 2021 en 2022 minimaal 10 bijeenkomsten per netwerk gehouden. Ongeveer de helft wordt vanuit huisartsenpraktijken georganiseerd en de andere helft op een andere manier. Vóór, direct na en 6 maanden na een bijeenkomst wordt een vragenlijst ingevuld door de deelnemers. Hierbij wordt gelet op wie er bereikt worden, wat zij ervan hebben opgestoken, in hoeverre dit hun vertrouwen in goede zorg aan het levenseinde heeft beïnvloed en in hoeverre dit aanzet tot nadenken over en bespreken van eigen voorkeuren, zowel met naasten als met de huisarts.

Verwachte resultaten

Samen met een co-creatie panel worden door Amsterdam UMC op basis van het onderzoek aanpassingen aan de materialen gedaan. Het project levert een doorontwikkelde interventie voor publieksinformatiebijeenkomsten op, inclusief een draaiboek. De verwachte impact is dat meer ouderen zich bewust zijn van de (on)mogelijkheden van zorg rond het levenseinde en over hun wensen met betrekking daartoe hebben nagedacht en gesproken. Meer informatie over dit project op de website van ZonMw

Stand van zaken in Noordwest Veluwe

Het netwerk palliatieve zorg Noordwest Veluwe gaat samen met alle 4 de hospices in de regio NW-Veluwe (Hospice Nijkerk, Hospice Willem Holtrop (Ermelo), Hospice Jasmijn (Harderwijk) en Hospice de Regenboog (Nunspeet)) informatieavonden over het levenseinde organiseren voor ouderen in hun buurt.

Doel van dit project  is een bijdrage leveren  aan publieksbewustwording over mogelijkheden en onmogelijkheden van palliatieve zorg en behandeling in de laatste fase van het leven in onze regio.

Onderwerpen die tijdens deze bijeenkomsten aan bod komen zijn:

  • Wat is belangrijk voor u wanneer uw gezondheid achteruit gaat?
  • Weet uw familie wat u in een dergelijke situatie wel of niet wilt?
  • Heeft u uw wensen in deze ooit besproken en op papier vastgelegd?
  • Is er wat te kiezen waar u deze laatste periode door wilt brengen?
  • Wat betekenen termen als palliatieve zorg, niet-reanimeren, palliatieve sedatie en euthanasie? 

 

Aanmelden nieuwsbrief
Klik op de knop hieronder om je aan te melden voor onze nieuwsbrief