Wat is een Netwerk Palliatieve Zorg?

Een Netwerk Palliatieve Zorg is een samenwerkingsverband van (zorg)organisaties in een bepaalde regio. Een netwerk heeft als doel de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. Door samen te werken, willen zorgaanbieders de kwaliteit van zorgverlening en de toegankelijkheid van zorg in de regio verbeteren. De netwerkcoördinator is het aanspreekpunt van het Netwerk Palliatieve Zorg.

Contact