Kinderpalliatieve zorg
Informatiepagina NPZ Groningen geplaatst op 28-11-2022
Palliatieve zorg voor kinderen (in de leeftijd van 0 tot 18 jaar) is de integrale zorgbenadering voor kinderen met een levensbedreigende of levensduurbeperkende aandoening en voor hun gezinnen.
Wensambulance
Informatiepagina NPZ Groningen geplaatst op 28-11-2022
Wensambulance Noord Nederland wil ernstig zieke mensen met een beperkte levensverwachting de mogelijkheid bieden om op geheel eigen wijze afscheid van hun leven te kunnen nemen.
Mantelzorgondersteuning
Informatiepagina NPZ Groningen geplaatst op 28-11-2022
Er komt vaak heel wat terecht op de schouders van mantelzorgers, zeker ook tijdens de palliatieve en terminale levensfase van een naaste of dierbare. Het is daarom goed om te weten dat er in Groningen 10 mantelzorgpunten zijn die kunnen worden betrokken voor de naaste(n) van een palliatief patiënt.
Centrum voor leven met en na kanker
Informatiepagina NPZ Groningen geplaatst op 28-11-2022
Het Hamelhuys is het centrum voor leven met en na kanker in onze regio. Het is een ontmoetingsplaats voor mensen met kanker, hun naasten en mantelzorgers. Het is een plaats waar u een luisterend oor vindt en lotgenoten ontmoet. Het is een plek om even bij te komen en aangesterkt weer verder te gaan.
Vrijwillige Palliatief Terminale Zorg
Informatiepagina NPZ Groningen geplaatst op 28-11-2022
Palliatieve terminale zorg is zorg voor mensen voor wie geen genezende behandeling meer mogelijk is en die zich in de laatste maanden van hun leven bevinden. Doorgaans gaat het hierbij om een periode van drie maanden. In deze fase bieden de vrijwilligers van de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) organisaties ondersteuning zodat deze laatste levensfase op een ‘zo goed mogelijke’ manier doorleefd kan worden.
Tools en links
Informatiepagina NPZ Groningen geplaatst op 10-08-2022
Video's, tools, documenten en informatie voor specifieke doelgroepen
Consultatie
Informatiepagina NPZ Groningen geplaatst op 10-08-2022
Proactieve zorgplanning is generalistische zorg waarbij gebruik gemaakt kan worden van specialisten, zoals: Het Provinciaal Palliatief Team Groningen (PPTG) om te sparren over zorgvragen palliatieve zorg Ook bereikbaar via de Palliarts app. Casemanagers dementie of Team 290. Verpleegkundige Topzorg voor psychiatrie, wondzorg en Parkinson. Voor specifieke begeleiding rondom zingevingsvragen zijn de geestelijk verzorgers van GV thuis beschikbaar.
Overdracht
Informatiepagina NPZ Groningen geplaatst op 10-08-2022
Palliatieve zorg vraagt samenwerking tussen diverse bij palliatieve zorg betrokken organisaties, zorgverleners en ándere hulpverleners, mantelzorgers, rondom én met de patiënt. Het gaat immers om zorg die niet door één organisatie of zorgverlener aangeboden en georganiseerd kan worden. Samenwerking is daarom dé kern in de organisatie van de palliatieve zorg, waarbij muren, schotten en domeinen niet hinderen. Een goede overdracht is hier onderdeel van.
Vastleggen
Informatiepagina NPZ Groningen geplaatst op 10-08-2022
Leg wat je met patiënt besproken hebt vast in het eigen dossier en breng andere betrokken zorgverleners op de hoogte via VIPLive. Zie voor meer informatie het stappenplan.
In kaart brengen
Informatiepagina NPZ Groningen geplaatst op 10-08-2022
Markering en proactieve zorgplanning (advance care planning, ACP) zijn belangrijke onderdelen van palliatieve zorg. Om goede zorg te kunnen bieden is het van belang dat zorgverleners hun patiënten kennen en op de hoogte zijn van hun doelen en voorkeuren. Wat is voor de patiënt belangrijk in zijn leven? Nu en later. Wat zou de patiënt nog willen en wat niet (meer)? Daarom is het belangrijk dit in kaart te brengen door en gesprek, eventueel in bijzijn van familie of mantelzorg. In het stappenplan leest u hier meer over.
Contact