Tools en links
Informatiepagina NPZ Groningen geplaatst op 10-08-2022
Video's, tools, documenten en informatie voor specifieke doelgroepen
Consultatie
Informatiepagina NPZ Groningen geplaatst op 10-08-2022
Proactieve zorgplanning is generalistische zorg waarbij gebruik gemaakt kan worden van specialisten, zoals: Het Provinciaal Palliatief Team Groningen (PPTG) om te sparren over zorgvragen palliatieve zorg Ook bereikbaar via de Palliarts app. Casemanagers dementie of Team 290. Verpleegkundige Topzorg voor psychiatrie, wondzorg en Parkinson. Voor specifieke begeleiding rondom zingevingsvragen zijn de geestelijk verzorgers van GV thuis beschikbaar.
Overdracht
Informatiepagina NPZ Groningen geplaatst op 10-08-2022
Palliatieve zorg vraagt samenwerking tussen diverse bij palliatieve zorg betrokken organisaties, zorgverleners en ándere hulpverleners, mantelzorgers, rondom én met de patiënt. Het gaat immers om zorg die niet door één organisatie of zorgverlener aangeboden en georganiseerd kan worden. Samenwerking is daarom dé kern in de organisatie van de palliatieve zorg, waarbij muren, schotten en domeinen niet hinderen. Een goede overdracht is hier onderdeel van.
Vastleggen
Informatiepagina NPZ Groningen geplaatst op 10-08-2022
Leg wat je met patiënt besproken hebt vast in het eigen dossier en breng andere betrokken zorgverleners op de hoogte via VIPLive. Zie voor meer informatie het stappenplan.
In kaart brengen
Informatiepagina NPZ Groningen geplaatst op 10-08-2022
Markering en proactieve zorgplanning (advance care planning, ACP) zijn belangrijke onderdelen van palliatieve zorg. Om goede zorg te kunnen bieden is het van belang dat zorgverleners hun patiënten kennen en op de hoogte zijn van hun doelen en voorkeuren. Wat is voor de patiënt belangrijk in zijn leven? Nu en later. Wat zou de patiënt nog willen en wat niet (meer)? Daarom is het belangrijk dit in kaart te brengen door en gesprek, eventueel in bijzijn van familie of mantelzorg. In het stappenplan leest u hier meer over.
Markering
Informatiepagina NPZ Groningen geplaatst op 10-08-2022
Markeren is een proces dat je tijdig aan gaat met patiënt én naasten. De fasering voor markering ligt per patiëntengroep verschillend. Zorgprofessionals zijn in het markeren bij uitstek degene die signaleert of een patiënt een proactief zorgplan (ACP) nodig heeft. Dit hoeft niet in één gesprek klaar te zijn.
Hospicezorg
Informatiepagina NPZ Groningen geplaatst op 09-08-2022
Hospicezorg is zorg aan mensen in de laatste fase van hun leven. In de provincie Groningen wordt deze zorg gegeven in een Bijna Thuis Huis. In de volksmond noemen we ze hospices of gasthuis. Daarnaast zijn er hospice voorzieningen binnen meerdere verpleeghuizen.
Vakinhoudelijk leiderschap voor verpleegkundigen
Evenement NPZ Groningen 29-11 / 17-01-2023
Deze nascholing is alleen bestemd voor verpleegkundigen die de basis nascholing palliatieve zorg gevolgd hebben en aandachtsvelder worden in hun organisatie. Het gaat hierbij om voortrekker te zijn in de palliatieve zorg in je eigen werkomgeving en het geleerde in de basis nascholing verder te brengen in je eigen praktijk.
Advance Care Planning
Informatiepagina NPZ Groningen geplaatst op 14-07-2022
ACP staat voor Advance Care Planning.
Profiel Palliatieve Zorg Verpleegkundige
Nieuws NPZ Groningen geplaatst op 31-05-2022
Met dit Profiel Palliatieve Zorg Verpleegkundige wil het bestuur V&VN Palliatieve Zorg een bijdrage leveren aan de professionalisering van de verpleegkundige die frequent zorg verleent aan mensen met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid.
Contact