Ondersteuning voor mantelzorgers
Nieuws NPZ Groningen geplaatst op 01-11-2021
Het ondersteunen van mantelzorgers van patiënten in de palliatieve fase is belangrijk voor zowel de patiënt als de mantelzorger. Op deze themapagina is ondersteunende informatie te vinden over mantelzorgondersteuning en worden tools aangereikt die bij de ondersteuning zijn in zetten door de zorgverlener en de mantelzorgers zelf.
Opening expositie Gedenken is ander vasthouden
Nieuws NPZ Groningen geplaatst op 28-10-2021
We nodigen u uit stil te staan bij wat verlies kan betekenen en met andere bewoners uit de wijk de ervaringen te delen.
Inloophuis
Informatiepagina NPZ Groningen geplaatst op 18-10-2021
Een inloophuis is een ontmoetingsplaats voor mensen met kanker, hun naasten en mantelzorgers.
Levensvragen
Informatiepagina NPZ Groningen geplaatst op 18-10-2021
In ieder mensenleven vinden er gebeurtenissen plaats, die je leven op zijn kop kunnen zetten. Bijvoorbeeld een overlijden van een dierbare, een slechte diagnose, wanneer je ongeneeslijk ziek bent of je de zin van het leven niet meer kunt vinden. Met vragen over de zin van het leven, levenseinde en de dood kun je terecht bij het GVthuis Groningen.
Wensenboekje
Nieuws NPZ Groningen geplaatst op 27-09-2021
Hoe bereid ik me voor? Voor iedereen die wil nadenken over de laatste levensfase is er dit boekje.
Protocol dyspnoe
Informatiepagina NPZ Groningen geplaatst op 28-04-2021
Protocol dyspnoe
Protocol delier
Informatiepagina NPZ Groningen geplaatst op 28-04-2021
protocol delier
Protocol misselijkheid
Informatiepagina NPZ Groningen geplaatst op 28-04-2021
Protocol misselijkheid.
Koppelbed nu ook mogelijk in de thuissituatie
Nieuws NPZ Groningen geplaatst op 28-04-2021
120 koppelbedden zijn door Roparun aan Vegro expertisecentrum hulpmiddelen geschonken en verdeeld over het hele land.
Onderwijsraamwerk PZ 2.0-HBO
Nieuws NPZ Groningen geplaatst op 28-04-2021
In plaats van het beschrijven van kennis, vaardigheden en houdingsaspecten, zijn in Onderwijsraamwerk palliatieve zorg 2.0 de competenties beschreven met gedragsuitingen.
Contact