Koppelbed nu nog gemakkelijker aan te vragen

Nieuws NPZ Gooi en Vechtstreek 08 maart 2021

Afgelopen jaar zijn Koppelbedden door Roparun aan Vegro beschikbaar gesteld om mensen in de palliatieve fase in de thuissituatie te helpen. Van deze service wordt flink gebruik gemaakt. Wel is er vaak onduidelijkheid over het geschikte moment van inzet.

Palliatieve fase, laatste levensjaar of stervensfase

Wanneer kan het koppelbed geleend worden? Is het de allerlaatste fase of kan het koppelbed al eerder ingezet worden? Deze onduidelijkheid is er bij medewerkers van de thuiszorg en de klantenservice van Vegro. We weten dat het Koppelbed gemiddeld 20 dagen gebruikt wordt, dit betekent dat de inzet van het koppelbed pas plaatsvindt in de stervensfase. De afspraak van Roparun met Vegro is dat het Koppelbed niet langdurig gebruikt kan worden, maar alleen in ‘het laatste levensjaar’.

We zijn tot de volgende afspraak gekomen:

Om tot een goed moment van inzet te komen wordt nu de volgende vraag gesteld: ‘Is de prognose van de persoon in kwestie dat hij of zij mogelijk binnen een jaar komt te overlijden?’ Wanneer deze vraag met ‘ja’ beantwoord kan worden, kan er een koppelbed worden aangevraagd.

Telefonische aanmelding inzet koppelbed

Thuiszorgmedewerkers (en cliĆ«nten zelf) kunnen nu rechtstreeks bellen met de klantenservice van Vegro. Er is geen aanvraag en/of retourformulier meer nodig! De klant ontvangt eenmalig een factuur van € 17,50 van Vegro voor het transport en reinigen van het koppelbed. Na gebruik volstaat een telefoontje naar Vegro om het Koppelbed weer te laten ophalen.

Download hier VEGRO koppelbed aanvragen

Contact en Nieuwsbrief
Neem contact met ons op of meld je aan voor nieuwsbrief