Ervaringen van zorginstellingen met de zelfevaluatie palliatieve zorg in beeld

Nieuws NPZ Gooi en Vechtstreek 08 maart 2021

Wat gaat al goed, wat kan nog beter?

De zelfevaluatie palliatieve zorg is gebaseerd op het Kwaliteitskader palliatieve zorg. Het stimuleert bewustwording in de zorgorganisatie en het netwerk, en geeft inzicht waar men staat ten aanzien van aanbod en organisatie van de palliatieve zorg. Het maakt gerichte verbetering en het van elkaar leren, mogelijk.

Om organisaties hier een beeld bij te geven, zijn er drie filmpjes met ervaringsverhalen over de zelfevaluatie palliatieve zorg gemaakt van respectievelijk een ziekenhuis, een verpleeghuis en een thuiszorgorganisatie. Aan het woord komen zorgverleners en de rol van de netwerkcoördinator wordt toegelicht. De filmpjes geven een beeld van het doel, de werkwijze en wat het uitvoeren van de zelfevaluatie hen heeft opgeleverd.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de netwerkco√∂rdinator palliatieve zorg in de eigen regio.

Contact en Nieuwsbrief
Neem contact met ons op of meld je aan voor nieuwsbrief