Vacature penningmeester bestuur

Nieuws NPZ Gooi en Vechtstreek 04 juni 2023

Het Netwerk Palliatieve Zorg Gooi- en Vechtstreek (NPZGV) bestaat uit veel verschillende organisaties die zich inzetten voor kwalitatief goede palliatieve zorg aan inwoners in de regio. Onze maatschappelijke opgave luidt: mensen in de palliatieve fase in de regio Gooi- en Vechtstreek mogen rekenen op optimale palliatieve zorg. Daarbij kan hij/zij zelf invloed uitoefenen op het eigen proces en op verzoek hierin ondersteund worden. De palliatieve ondersteuning en zorg is afgestemd op de individuele waarden en behoeften, op de plek van voorkeur.

Bestuur

Het bestuur van het NPZGV bestaat momenteel uit drie leden. Ten einde de stichting en in het bijzonder de netwerkcoördinator, optimaal te kunnen ondersteunen, zijn bestuursleden verantwoordelijk als portefeuillehouder voor onderwerpen binnen ons netwerk, die gezamenlijk zijn afgesproken.

Het bestuur is op zoek naar een nieuwe penningmeester.

Profiel

Een bestuurslid van het NPZGV:

• is betrokken bij wat er gebeurt in de regio Gooi- en Vechtstreek;

• heeft de overtuiging dat de ondernomen activiteiten bijdragen aan de maatschappelijke opgave van het netwerk;

• bezit bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten op tactisch en strategisch niveau;

• is een teamspeler die effectief kan communiceren, met een balans tussen kritisch tegenspel en steunend samenwerken;

• heeft affiniteit met het palliatief domein;

• weet afstand te bewaren tot de professionele organisatie en het operationele beleid;

• kan als klankbord voor de netwerkcoördinator en andere bestuursleden fungeren;

• zet integriteit voorop door de schijn van belangenverstrengeling te vermijden en louter de doelstellingen van de stichting na te streven;

• heeft voldoende beschikbare tijd en aandacht.

Daarnaast geldt voor de penningmeester:

  • brengt ruime financiële kennis en ervaring mee, bij voorkeur non-profit
  • heeft affiniteit met (palliatieve) zorg
  • is effectief in communicatie, zowel intern als extern.

 

Taken en verantwoordelijkheden penningmeester

  • Als lid van het Dagelijks Bestuur meedenken over beleid, bestuur en daarbij eerste verantwoordelijke voor de financiën en governance;
  • Opstellen van jaarlijkse (concept) begrotingen o.b.v. het jaar-/werkplan en als basis voor de (jaarlijkse) subsidieaanvraag bij VWS;
  • Opstellen en toelichten van tussentijdse financiële rapportages;
  • Verantwoordelijk voor tijdige indiening van de (jaarlijkse) subsidieaanvragen en subsidieverantwoordingen en de contacten daarover met VWS;
  • Toezicht op de financiële administratie en contacten met de administrateur;
  • Beoordelen/accorderen van facturen en declaraties voordat deze betaald worden;

Gevraagde tijdsinzet

Het bestuur en de netwerkcoördinator vergaderen zes keer per jaar. De stukken voor iedere vergadering vragen een gemiddelde leestijd van één uur. Daarnaast kan het voorkomen dat aan bestuursleden extra tijd wordt gevraagd ter ondersteuning van werkzaamheden van de netwerkcoördinator.

Bezoldiging

Het bestuurslidmaatschap van stichting Netwerk Palliatieve Zorg Gooi- en Vechtstreek is een onbezoldigde functie. Wel is er een presentiegeldvergoeding voor vergaderingen van het dagelijks bestuur en de kerngroep. Daarnaast kan jaarlijks een onkostenvergoeding worden ontvangen.

Reageren

Graag zien wij uw reactie tegemoet vóór 21 juni 2023 via info@palliatievezorggooi.nl. Geïnteresseerden kunnen informatie opvragen bij Fred Horst, huidige penningmeester, fredhorst@ziggo.nl of bij Cindy Fokker, lid bestuur, c.fokker@hospicekajan.nlDe gesprekken vinden plaats op 28 juni 2023.

 

Contact en Nieuwsbrief
Neem contact met ons op of meld je aan voor nieuwsbrief